NU Actueel

Het verraad van Anne Frank: het mysterie opgelost?

 - NU Actueel Video bekijken

Wie verraadde Anne Frank: het mysterie opgelost?

Anne Frank zat tijdens de Tweede Wereldoorlog met haar familie ondergedoken. Ze hoopten dat de Duitsers hen niet zouden vinden en dat ze de oorlog zo zouden kunnen overleven. Maar hun schuilplaats is verraden. De Duitsers pakten Anne en haar familie op en vervoerden hen naar een concentratiekamp. Daar overleed Anne Frank op vijftienjarige leeftijd. Het is niet bekend wie de verrader was. Sommige mensen willen dat wel weten en daarom is dit opnieuw onderzocht. Uit dat onderzoek blijkt dat zij mogelijk door de Joodse notaris Arnold van den Bergh is verraden. Maar toch ontbreekt bewijs om er zeker van te zijn dat hij de verrader is. Weten we dan eigenlijk wel wie de verrader is?

Opdrachten:

1. Bekijk het filmfragment hierboven van NOS Jeugdjournaal.

 1. Wie was Anne Frank?
 2. Waarom zat zij ondergedoken?
 3. Waar zat zij ondergedoken?
 4. Wanneer zat zij ondergedoken?
 5. Wat wordt bedoeld met als iemand wordt verraden?
 6. Wat is een concentratiekamp?
 7. Benoem drie manieren waarop Joden door Duitsers werden gepest en getreiterd.
 8. Wat was de Joodse Raad?

2. Sommige onderzoekers twijfelen of de Joodse notaris Arnold van den Bergh de verrader is. Zij vinden dat hiervoor te weinig bewijs is. Daarom moet er volgens hen meer onderzoek komen, zodat duidelijk wordt wie de schuilplaats van Anne Frank en haar familie heeft verraden.

 1. Volgens het nieuwe onderzoek is de schuilplaats door een Jood verraden. Leg uit waarom het voor Joden extra pijnlijk is als het blijkt dat een Jood als mogelijke verrader wordt aangewezen.
 2. Leg uit of het nu duidelijk is wie de verrader is.

3. Over het onderzoek en de nieuwe ontdekkingen is een boek geschreven: Het verraad van Anne Frank. Door alle kritiek op het onderzoek besloten veel winkels om het boek niet meer te verkopen.

 1. Benoem een argument voor en tegen om als winkel het boek te verkopen.
 2. Vind jij dat dit boek nog verkocht mag worden? Onderbouw je mening met argumenten.

4. Geef je mening op de onderstaande stelling. Onderbouw je mening met argumenten.

Stelling: Onderzoek naar de verrader van Anne Frank is na zo’n lange tijd niet meer nodig.

 

Meer informatie?

NOS Jeugdjournaal: Dagboek van Anne Frank nu ook in eenvoudige taal te lezen

YouTube: Wie verraadde Anne Frank: het mysterie opgelost?

YouTube: Het wereldberoemde dagboek van Anne Frank

 

Leestips:

Buiten is het oorlog (2013) – Janny van der Molen

Het Achterhuis (2019) – Anne Frank

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Geschiedeniswerkplaats 3 havo paragraaf 3.4 De Holocaust.