NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Het land ligt stil. 18.000 projecten kunnen niet verder vanwege nieuwe stikstofregels. Hoe worden we een stikstofarmer land?

Opdrachten:

1. Wat is stikstof?
2. Hoe komt het dat het Nederlandse stikstofoverschot per hectare landbouwgrond het hoogte is in heel Europa?
3. Welke gevolgen heeft het besluit van de Raad van State om de stikstofuitstoot in ons land te beperken?
4. Welke 5 sectoren zijn het meeste verantwoordelijk voor de te hoge uitstoot van stikstof?
5. Welke 3 oplossingen zijn er om het stikstofprobleem op te lossen?

Eigen mening: Stelling: ‘Economische groei is belangrijker dan het stikstofprobleem’
Ben je het hier mee eens of oneens en motiveer je antwoord.

Extra filmpje: Grote paniek in Den Haag door stikstofbesluit
Extra info: 18.000 projecten in de knel door stikstofuitspraak 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site