NU Actueel

Het langste woord ter wereld

Het langste woord ter wereld

 

Hoe lang is het langste woord ter wereld? Tergend lang. Het telt 189.819 letters en het duurt ongeveer 3,5 uur voordat je het helemaal uitgesproken hebt. Dat woord is de scheikundige naam voor het eiwit titine. In een (sterk ingekorte) weergave ziet het er zo uit: methionylthreonylthreonylglutaminylalanyl(…)isoleucine.

Is scheikunde niet je favoriete vak, dan is er goed nieuws. Ook in de literatuur is het langste woord ooit bekend: het is geschreven in het Sanskriet, een oude taal uit India. Zet je het woord om in ons alfabet, dan telt het 428 lettertekens.

 

Het langste woord in de Dikke Van Dale is trouwens meervoudigepersoonlijkheidsstoornis, met een schamele 35 lettertekens: veel minder dan de woorden in de top 8 van langste woorden ter wereld.

 

Vragen en opdrachten

 

Lees de tekst. Het artikel waarnaar verwezen wordt, hoef je niet te lezen. (Het is niet zonder meer toegankelijk.) In de vragen wordt indien nodig kort uitgelegd wat erin staat.

Maak de vragen en opdrachten in tweetallen. Bespreek daarna de antwoorden met de hele klas.

1a    Hoe kun je verklaren dat het langste woord ter wereld een scheikundige naam is?

1b    Zouden er meer scheikundige namen zijn die in de buurt komen van de lengte van dat woord?

1c    Wat is een zeer bekend voorbeeld van zo’n vrij lange scheikundige naam (22 letters)? Je komt dit woord zeker in biologieboeken tegen. Ook de afkorting ervan komt in de praktijk vaak voor.

1d    Volgens het artikel waarnaar verwezen wordt, moet je scheikundige namen eigenlijk niet meetellen als het om ‘het langste woord ter wereld’ gaat. Waarom niet, denk je?

 

2a    In het artikel staat dat het Duits ook heel lange woorden kent, met als voorbeeld Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (63 letters). Hoe komt het dat het Engels naar verhouding weinig echt lange woorden heeft?

2b    Welke manier van lange begrippen schrijven vind jij de beste: de Duitse en de Nederlandse (zie ook vraag 3) of juist de Engelse? Waarom? Of heb je geen voorkeur? Waarom niet?

 

3a    Bedenk individueel een zo lang mogelijk woord. Om je op ideeën te brengen volgen hier voorbeelden uit het artikel: arbeidsongeschiktheidsverzekeringsmaatschappij (46 letters) en  aansprakelijkheidswaardevaststellingsveranderingen (50 letters).

3b    Bekijk alle vondsten met je klasgenoten. Wie heeft het langste woord bedacht? Wat vinden jullie het beste woord of de mooiste vondst?

 

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 90

Bron: TLPST nr. 90

TLPST is een maandelijkse lesbrief van Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.

 

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website