NU Actueel

Het is een fase

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Het is weer winter en dat betekent dat het soms erg gevaarlijk kan zijn op de weg. Door sneeuwresten en ijzel kan het erg glad worden, maar ook kun je in de winter veel last hebben van mist. Het ontstaan van mist is een natuurkundig proces. 

Bekijk deze video waarin wordt uitgelegd wat je moet doen als je in dichte mist rijdt. 

Opdrachten 

Als je tijdens het autorijden door mist, regen of sneeuw minder dan 200 meter vooruit kunt kijken, dan moet je dimlichten of mistlampen aanzetten. 

1. Leg uit wat natuurkundig gezien het verschil is tussen mist, regen en sneeuw. Benoem in je antwoord de grootte en fase van het water. 

2. Welke faseovergang vindt plaats bij het ontstaan van mist? 

3. Leg uit waarom deze faseovergang alleen plaatsvindt bij de stof water en niet bij andere stoffen die in de lucht voorkomen (zuurstof, stikstof en koolstofdioxide). 

Stel, er is sprake van 50 meter zicht. Een auto rijdt in 10 seconden exact 6 lantaarnpalen voorbij. 

4. Bereken de snelheid van de auto in km/h. 

De bestuurder in de auto ziet plotseling een stilstaande auto en maakt een noodrem. De bestuurder reageert met een reactietijd van 1 s. De remtijd is 3,75 s. 

5. Bereken of de auto op tijd tot stilstand kan komen. 

PLUS Het KNMI schrijft: ‘Zeer dichte mist met een zicht van minder dan 50 meter dwingt tot stapvoets rijden’. De remweg is afhankelijk van de beginsnelheid en de remvertraging. Je kunt de remweg berekenen met de formule  waarbij voor een droog wegdek. 

6. a. Bereken de maximale snelheid waarmee de auto kan rijden om op tijd een noodrem te kunnen maken. 

    b. Leg uit waarom de berekende remweg een vertekend beeld geeft van de werkelijke remweg bij dichte mist.

Extra informatie

KNMI

KNMI

Wikipedia

Wil je meer weten over onze methodes voor Natuurkunde en NaSk?

Naar website Overal Naar website Pulsar