NU Actueel

Het coronavirus discrimineert niet

  • Bosatlas
  • 14 april 2020
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Havo/vwo Tweede Fase
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

President Trump erkende het vorig week zelf: er overlijden meer gekleurde mensen aan het coronavirus dan blanken in de VS. De brandhaard van het virus verplaatst zich nu van Europa naar de VS. Zo stierven er in New York 731 mensen op één dag. Het totale aantal sterfgevallen in New York stond vorige week op 5500. Daarmee vallen er meer doden te betreuren dan er omkwamen tijdens de aanslagen op het World Trade Center op 11 september 2001. Daarbij kwamen 2753 mensen om het leven. 

Het coronavirus discrimineert niet. Het kiest geen partij of huidskleur, maar de effecten van een besmetting treffen de zwarte bevolking wel harder. Door de inkomensonzekerheid en armoede sterven er relatief veel zwarte Amerikanen. Veel zwarte inwoners van steden leven in slechtere woonomstandigheden dan witte stedelingen. Hun huizen zijn vaak slechter, de bewoners moeten vaak met het drukke openbaar vervoer naar hun werk en er zijn in hun wijken vaak geen goede voorzieningen als supermarkten met gezond voedsel.

Zo is bijvoorbeeld slechts 30 procent van de bevolking van Chicago Afro-Amerikaans, maar is 70 procent van de dodelijke slachtoffers zwart. Vergelijkbare verhoudingen worden gemeld in de steden Milwaukee, New Orleans en Detroit en ook op het platteland in het zuiden van Amerika.

In het filmpje zie je Gary Harrell uit Louisiana die tien dierbaren verloor. Zijn uitspraak “Het kwam nooit in me op dat het geen diverse groep mensen was”, zegt genoeg!

Bron: NOS, de Volkskrant, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk het filmpje.
a Verklaar de titel van de tekst.
b Waardoor wordt de zwarte bevolking van de Verenigde Staten harder getroffen door het coronavirus dan de rest van de bevolking?
c Door het coronavirus wordt de stad New York op verschillende schaalniveaus hard getroffen. Noem de vier schaalniveaus en illustreer dit met een voorbeeld.
d Noem drie redenen waarom de zwarte bevolking in Chicago sterk geconcentreerd wonen.

GB207B VS Zwarte bevolking

2 Bekijk GB207B.
a Wat is het aandeel van zwarte bevolking in de volgende steden?
Washington, Detroit, New Orleans en Milwaukee
b Wat is de oorzaak van het feit dat in de staten in het zuidwesten van de VS het aandeel van de zwarte bevolking zo groot is?

GB207H VS Etniciteit

c Bekijk ook GB207H. Verklaar de etnische achtergrond van een groot deel van de bevolking in het zuidwesten van de VS.
d In de onderbouw heb je geleerd dat mensen met een migratie achtergrond in Nederland drie keer geconcentreerd wonen. Dit geldt ook voor de VS. Maak dit duidelijk met behulp van kaart GB207B.

 

GB207A VS Bevolkingsdichtheid

GB207C VS Hispanics

3 Bekijk GB207ABC en vergelijk deze kaarten met de ArcGIS-kaart van de VS.
a Wat valt je op als je kijkt naar het aandeel van de zwarte bevolking op de atlaskaart en de verspreiding van het coronavirus in de VS?
b Zoom in op New York en klik op de oranje cirkel. Hoeveel besmettingen zijn er in New York en hoeveel mensen zijn er overleden?
c Vergelijk de atlaskaart met de kaart met coronabesmettingen van New York van 9 april. Welk ruimtelijk verband zie je als naar de etnische samenstelling van de bevolking kijkt?

GB211A VS New York Verspreiding van bevolkingsgroepen

4 Bekijk deze link en vergelijk het met GB211A.
a Welk ruimtelijk verband zie je? Kijk onder het kopje ‘Rates by Borough’.
b Vergelijk de atlaskaart met de kaart met coronabesmettingen van New York van 9 april. Wat valt je op als je naar de etnische samenstelling van de bevolking kijkt?
c Het gemiddelde inkomen van de gemeente New York is lager dan het gemiddelde inkomen van de stedelijke zone New York. Welk ruimtelijk proces heeft dit veroorzaakt en hoe zie je dit ook terug in het aantal slachteroffers door het coronavirus?
d Noem drie criteria waarmee je de levensomstandigheden van de New Yorkers kunt vaststellen.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in 4havo  hoofdstuk 1 Wereldbeeld 4vwo hoofdstuk 1 Wereldbeeld en 6vwo hoofdstuk 2 Stedelijke gebieden.