NU Actueel

Het blijft maar vuil in de Waal

  • 16 april 2018
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

De Waalkade in Nijmegen heeft er een nieuwigheidje bij, sensoren aan lantarenpalen die de uitstoot van afmerende schepen meten. Met deze apparaatjes hoopt Nijmegen meer inzicht te krijgen in de vervuiling door de binnenscheepvaart.

De Waal is de drukst bevaren rivier van Nederland. Dagelijks varen hier 300 schepen dwars door de stad. Milieuzones invoeren heeft geen zin, want de scheepvaart valt onder Europese regelgeving. De maatregelen die de gemeente Nijmegen nu neemt zijn minder havengeld voor schonere schepen en schepen die afmeren moeten groene walstroom af nemen.

Vervoer per schip heeft altijd een milieuvriendelijk imago gehad, omdat schepen per ton vracht minder vervuilen dan vrachtwagens. Maar het wegverkeer is druk bezig om schonen en zuiniger te worden. In 2022 is de binnenvaart de grootste vervuiler geworden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en milieu wil dat in 2030 de binnenvaart 49% minder CO2 uitstoot en in 2050 moet de sector helemaal klimaatneutraal zijn. Gelukkig varen er nu al hybride binnenschepen. Rederij Port-liner heeft onlangs opdracht gegeven voor de bouw van vijftien containerschepen die volledig elektrisch worden aangedreven.

Volkskrant, 12 april 2018

 

Opdrachten

Lees de tekst bekijk de afbeeldingen en het filmpje.

 

1 Waarom heeft het invoeren van een milieuzone voor de binnenscheepvaart in Nijmegen geen zin?.

2 Op welke manieren probeert de gemeente Nijmegen schonere schepen te belonen?

3 Wat voor typen schepen zie je op het filmpje?

4 Bekijk de kostencurven voor drie vervoersmiddelen. Waarom is een vrachtauto tot een afstand van150 km de goedkoopste oplossing?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website