NU Actueel

Het blijft maar vuil in de Waal

  • 16 april 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

De Waalkade in Nijmegen heeft er een nieuwigheidje bij, sensoren aan lantarenpalen die de uitstoot van afmerende schepen meten. Met deze apparaatjes hoopt Nijmegen meer inzicht te krijgen in de vervuiling door de binnenscheepvaart.

De Waal is de drukst bevaren rivier van Nederland. Dagelijks varen hier 300 schepen dwars door de stad. Milieuzones invoeren heeft geen zin, want de scheepvaart valt onder Europese regelgeving. De maatregelen die de gemeente Nijmegen nu neemt zijn minder havengeld voor schonere schepen en schepen die afmeren moeten groene walstroom af nemen.

Vervoer per schip heeft altijd een milieuvriendelijk imago gehad, omdat schepen per ton vracht minder vervuilen dan vrachtwagens. Maar het wegverkeer is druk bezig om schonen en zuiniger te worden. In 2022 is de binnenvaart de grootste vervuiler geworden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur en milieu wil dat in 2030 de binnenvaart 49% minder CO2 uitstoot en in 2050 moet de sector helemaal klimaatneutraal zijn. Gelukkig varen er nu al hybride binnenschepen. Rederij Port-liner heeft onlangs opdracht gegeven voor de bouw van vijftien containerschepen die volledig elektrisch worden aangedreven.

Volkskrant, 12 april 2018

 

Opdrachten

1
a Leg uit waarom het schip altijd een milieu vriendelijk imago heeft gehad.

b Op welke schaalniveau speelt deze vervuiling zich af?


2
a Leg uit waarom het schip voor korte afstanden niet rendabel is.

b In het filmpje zie je een containerschip stroomafwaarts varen en een duwbak met kolen stroomopwaarts. Wat zal de bestemming van deze schepen waarschijnlijk zijn?


3
Bekijk GB42.

a Behalve luchtvervuiling hebben de inwoners van Nijmegen ook last van wateroverlast. Noem twee natuurlijke oorzaken voor het ontstaan van deze wateroverlast.

b Welke maatregelen zijn hier uitgevoerd in het kader van “Ruimte voor de rivier” en zijn deze op het filmpje zichtbaar?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode?

Naar website