NU Actueel

Het bestelbusje is niet meer te stuiten

  • 4 juli 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Omroep GLD
 - NU Actueel Video bekijken

Door het aantrekken van de economie lopen de Nederlandse wegen weer vol. Dat meldt het CBS afgelopen maandag in Jaarmonitor Wegenvoertuigen 2017.

 

Het aantal auto’s, brommers, motoren, bussen, vrachtwagens en vooral bestelbusjes groeide vorige jaar verder. Vorig jaar werden 427 duizend nieuwe auto’s en 74 duizend nieuwe bestelbusjes verkocht. In totaal rijden er nu meer dan 883 duizend bestelauto’s over de Nederlandse wegen. Opvallend is dat in de stad het aantal autobezitters afneemt! In de stad heeft 43% van de huishoudens geen motorvoertuig (auto/motor/bromfiets). Buiten de stad heeft maar 15 procent geen motorvoertuig.

Bekijk ook dit filmpje.

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de grafieken en de filmpjes over de pakketbezorgers.

 

1

a Boven het artikel staat: ‘Het bestelbusje is niet meer te stuiten’. Waarom is dit een goede titel?

b Door welke oorzaak komen er steeds meer bestelbusjes op de Nederlandse wegen?

 

2

a Welke twee gevolgen heeft de toename van het wagenpark voor Nederland?

b In de filmpjes worden pakketjes gesorteerd. Hoe gaat dit?

 

3  Leg uit waarom er in de stedelijke gebieden minder motorvoertuigen zijn dan in de landelijke gebieden. Betrek in je antwoord de begrippen ‘compacte stad’ en ‘verdichting’.

 

4 Ook het beleid van de overheid heeft invloed op de afname van het wagenpark in stedelijke gebieden. Leg dit uit.

 

5 Welke oplossingen zijn er voor de stedelijke gebieden om toch te kunnen beschikken over een motorvoertuig?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website