NU Actueel

Help de Zuidpool smelt

  • 20 juni 2018
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: AD
 - NU Actueel Video bekijken

Afgelopen woensdag 13 juni 2018 meldde het vakblad ‘Nature’ dat het ijs op Antarctica drie keer zo snel smelt als tien jaar geleden. Vooral de ijskap in West-Antarctica kalft in een razend tempo af. Hierdoor verliest het gebied rond de Zuidpool momenteel 219 miljard ton ijs per jaar. Het gevolg is een stijgende zeespiegel en een verdere opwarming van de aarde. Als er geen maatregelen worden genomen warmt de aarde met tot 2040 met meer dan 1,5 graad op, met grote gevolgen voor zowel onze planeet als onze economie.

 

De ijskap van Antarctica is gemiddeld 2200 meter dik, op het dikste punt zelfs bijna 5 kilometer. Als die ijskap helemaal zou smelten, zou de zeespiegel wereldwijd met 58 meter stijgen. 

Hoe kan het ijs smelten op een plek waar de temperatuur nooit boven het vriespunt komt? Door het opwarmende zeewater, verklaart Van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit van Utrecht. “Van onderaf smelt het ijs door de oceaan. De ijskap die het land van Antarctica bijna volledig bedekt, strekt zich namelijk uit tot ver en diep in de zee. Tot op honderden meters diepte staan de ijsplaten in contact met het zeewater. Met een temperatuur van 3 of 4 graden bevat dat genoeg energie om het ijs te laten smelten. Dat gebeurt niet alleen in de zomer, maar gaat het hele jaar door.” 

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de afbeeldingen en het filmpje.

 

1

a Boven het artikel staat: ‘Help de Zuidpool smelt’. Waarom is dit een goede titel?

b Waarom klopt de titel eigenlijk niet als je kijkt naar het verschil tussen de Noordpool en de Zuidpool?

 

2

a In het filmpje en het artikel worden enkele getallen genoemd. Vul ze in:

– De zeespiegel stijgt met … mm per jaar door smeltend ijs van Antarctica.

– … % van de totale ijsvoorraad op aarde is te vinden op Antarctica.

– Als de ijskap van Antarctica helemaal zou smelten, stijgt de zeespiegel wereldwijd met … meter.

b Waarom kan het smeltende Zuidpoolijs grote gevolgen hebben voor de economie?

 

 

3 De ijskap van Antarctica is op sommige plaatsen wel vijf kilometer dik. In de zomer vriest het er vaak nog twintig graden. Hoe kan het dat er toch ijs smelt op de Zuidpool?

 

4 In het artikel op internet staat: ‘Om klimaatverandering te voorkomen, moet de CO2-uitstoot volgens het WNF snel worden teruggedrongen door over te schakelen van fossiele op hernieuwbare energie.’ Welk begrip hoort hierbij?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website