NU Actueel

Help de Zuidpool smelt

  • 20 juni 2018
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: AD
 - NU Actueel Video bekijken

Afgelopen woensdag 13 juni 2018 meldde het vakblad ‘Nature’ dat het ijs op Antarctica drie keer zo snel smelt als tien jaar geleden. Vooral de ijskap in West-Antarctica kalft in een razend tempo af. Hierdoor verliest het gebied rond de Zuidpool momenteel 219 miljard ton ijs per jaar. Het gevolg is een stijgende zeespiegel en een verdere opwarming van de aarde. Als er geen maatregelen worden genomen warmt de aarde met tot 2040 met meer dan 1,5 graad op, met grote gevolgen voor zowel onze planeet als onze economie.

De ijskap van Antarctica is gemiddeld 2200 meter dik, op het dikste punt zelfs bijna 5 kilometer. Als die ijskap helemaal zou smelten, zou de zeespiegel wereldwijd met 58 meter stijgen.
Hoe kan het ijs smelten op een plek waar de temperatuur nooit boven het vriespunt komt? Door het opwarmende zeewater, verklaart Van den Broeke, hoogleraar Polaire Meteorologie aan de Universiteit van Utrecht. “Van onderaf smelt het ijs door de oceaan. De ijskap die het land van Antarctica bijna volledig bedekt, strekt zich namelijk uit tot ver en diep in de zee. Tot op honderden meters diepte staan de ijsplaten in contact met het zeewater. Met een temperatuur van 3 of 4 graden bevat dat genoeg energie om het ijs te laten smelten. Dat gebeurt niet alleen in de zomer, maar gaat het hele jaar door.” 

 

Opdrachten

Lees de tekst, bekijk de afbeeldingen en het filmpje.

 

1 Welke conclusie kun je voor Antarctica trekken als je de grafiek tussen 1995 en 2015 vergelijkt?

 

2

a De ijsplaten staan tot op honderden meters diepte in contact met het zeewater. “Met een temperatuur van 3 of 4 graden bevat dat genoeg energie om het ijs te laten smelten.” Leg uit waarom dit het hele jaar door kan gaan en gebruik GB 222/244.

b Leg uit waarom het ijs in West Antarctica sneller smelt. Gebruik weer de atlas.

c Als de diepwaterpomp bij Groenland tot stilstand komt, heeft dit eerder gevolgen voor de Noordpool of voor Antarctica?

 

3 In het artikel op internet staat: ‘Om klimaatverandering te voorkomen, moet de CO2-uitstoot volgens het WNF snel worden teruggedrongen door over te schakelen van fossiele op hernieuwbare energie.’ Welk begrip hoort hierbij?

 

4a In Zwitserland worden gletsjers in de zomer met witte fleecedekens bedekt om verder afsmelting te voorkomen. Waarom is het erg lastig om het proces van het smeltende ijs op Antarctica te stoppen?

b Wat heeft de energietransitie te maken met Antarctica?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website