NU Actueel

Help! De kust spoelt weg!

 - NU Actueel Video bekijken

Kwelders helpen voorkomen dat land aan de kust wegspoelt door de golven van de zee. Aan de noordelijke kust van Nederland wordt er geëxperimenteerd met een nieuwe soort kwelders: ze stijgen mee met de zeespiegel. Dat kan in de toekomst heel belangrijk worden, aangezien een groot deel van Nederland lager ligt dan de zeespiegel. Door het wegspoelen van de kust zou ook een groot natuurgebied verloren gaan, wat zware gevolgen heeft voor de biodiversiteit.

  1.  Bekijk de video van “Wereld van het WAD”.
  2. Een kwelder bestaat uit verschillende ‘zones’. Waardoor wordt het verschil in begroeiing in de verschillende zones van een kwelder veroorzaakt?
  3. Bekijk de video van de Universiteit van Wageningen.
  4. Op welke manier beschermen de kwelders onze dijken?
  5. Waarom kunnen niet alle plantensoorten leven in een kwelder?
  6. Voor welke dieren is de kwelder ook een belangrijk leefgebied?

Verdiepende opdrachten

  1. Bekijk de video van het KNMI. Waar komt al het extra water vandaan dat verantwoordelijk is voor de stijging van de zeespiegel?
  2. Hoeveel zal de zeespiegel in de komende honderd jaar (ongeveer) stijgen?
  3. Welke gegevens gebruikt een satelliet om het zeeniveau te bepalen?

 

Bronnen

De wereld van het WAD: Kwelders

Wageningen Universiteit: Kwelders als kustbescherming

 

Meer weten?

KNMI: Zeespiegelstijging

Wageningen Universiteit: Kwelders

Dagblad van het Noorden: Groei waddenkwelders kan zeespiegel nog bijbenen

Trouw: De kwelders bij Delfzijl zijn een voorbeeld voor de rest van de wereld in strijd tegen de zeespiegelstijging

Rijkswaterstaat: Kwelders

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar 5e editie deel 2-3 hv hoofdstuk 14.