NU Actueel

Als je iemand tegenkomt, is het raar om zomaar te beginnen met praten. Je moet eerst iets zeggen, wat op zich niet zoveel betekent – zoiets als hoi, mogge of goedemorgen. Of hallo.

Dat woord hallo lijkt misschien altijd al te hebben bestaan, maar volgens de website van Quest is het ooit verzonnen, en wel door de Amerikaanse uitvinder Edison. Hij bedacht het rond 1877 voor de telefoon, die toen net bestond. Het idee was dat de lijn tussen zakenmensen altijd open moest staan. Als je dan iets wilde zeggen, moest je dat laten weten. Daarvoor bedacht Edison het woord hello.

Dat woord is in de negentiende eeuw de oceaan overgestoken. Een woordenboek uit 1897 is het eerste waarin hallo voorkomt. Daar werd bij gezegd dat het vooral gebruikt werd aan de telefoon.

Het is waar dat hello/hallo vooral populair werd door de uitvinding van de telefoon. Maar het woord bestond al veel langer. Hello was eigenlijk een roep om de aandacht van anderen te trekken. Vormen als holla en hollo kwamen al aan het einde van de veertiende eeuw voor.

Heel misschien is hallo wel verwant met ons werkwoord halen. In het Duits van de Middeleeuwen werden in elk geval al kreten als hala en hola gebruikt om de aandacht van een veerman te trekken: ‘kom me halen’ (en breng me naar de overkant)! Maar zeker is dit allemaal niet.

Vragen en opdrachten

Beantwoord de vragen 1a en 1b eerst voor jezelf en bespreek het antwoord daarna in de klas.
1a Hoe heet de wetenschap die zich bezighoudt met de vraag waar woorden vandaan komen?
A ornithologie
B etymologie
C filologie
D linguïstiek
1b Welke optie heb je bij 1a gekozen? Zoek uit waar dat woord vandaan komt. Neem de uitleg die je hebt gevonden over en vermeld de bron.

Kijk voor de antwoorden in TLPST nr. 72 Nieuw Nederlands

Bron: TLPST nr. 72

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website

 

 

TLPST is een maandelijkse lesbrief van
Nieuw Nederlands en Genootschap Onze Taal.