NU Actueel

Hackers zetten zo de sluizen open

 - NU Actueel Video bekijken

Onze Deltawerken en andere waterkeringen zijn onvoldoende beveiligd tegen cyberaanvallen, stelt de Rekenkamer vast. Ethische hackers konden digitaal, maar ook fysiek inbreken en de meetgegevens aanpassen.
Sommige waterkeringen gaan automatisch open of dicht bij een bepaalde waterstand of golfhoogte. Door je die metingen te manipuleren kunnen kwaadwillenden de werking van de waterkering beïnvloeden.

Welke waterwerken (bruggen, tunnels, sluizen en waterkeringen) het kwetsbaarst zijn laat de Rekenkamer in het midden om kwaadwillende hackers niet wijzer te maken. Om die reden zeggen ze ook niet hoeveel vitale waterwerken Nederland telt. Naast de Deltawerken vallen daar in elk geval de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de stormvloedkering Ramspol bij Kampen onder. Klik hier voor een kaartje van de Volkskrant over de stormvloedkeringen.

Volgens de woordvoerder zijn deze waterkeringen van cruciaal belang voor de veiligheid van Nederland. De controle over deze infrastructuur is volgens hem ‘een zaak van leven of dood’. Als die keringen en sluizen op een verkeerd moment worden opengezet, komen grote delen van Nederland onder water te staan.

Bron: de Volkskrant

Opdrachten

Bekijk het filmpje, de foto en het kaartje.

1a Wat zijn cyberaanvallen?
b Wat is er bijzonder aan ethische hackers?
c Wat zouden kwaadwillenden kunnen manipuleren?
d Waarom kan dat een ramp veroorzaken?

2a In het filmpje wordt verteld dat Nederland door drie oorzaken met overstromingen wordt bedreigd. Noem deze drie oorzaken.
b Wat zijn natuurlijke waterkeringen?
c Wat is het verschil tussen de primaire keringen en de stormvloedkeringen?
d Wat is het verschil tussen de waterkeringen met nummer 1, 2 en 4 en de andere waterkeringen?

3 Gebruik de atlas.
a De eerste kaart in de atlas die over Nederland gaat, laat meteen zien waarom de stormvloedkeringen zo belangrijk zijn. Welke kaart wordt hier bedoeld?
b Woon je volgens deze kaart boven of onder NAP?
c Ga naar het Actueel Hoogtebestand van Nederland. Wat is de precieze hoogte van jouw woonadres?
d Is er reden om bang te zijn voor kwaadwillende hackers?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website