NU Actueel

Hackers zetten zo de sluizen open

  • 1 april 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Volkskrant
 - NU Actueel Video bekijken

Onze Deltawerken en andere waterkeringen zijn onvoldoende beveiligd tegen cyberaanvallen, stelt de Rekenkamer vast. Ethische hackers konden digitaal, maar ook fysiek inbreken en de meetgegevens aanpassen.

Sommige waterkeringen gaan automatisch open of dicht bij een bepaalde waterstand of golfhoogte. Door je die metingen te manipuleren kunnen kwaadwillenden de werking van de waterkering beïnvloeden.

Welke waterwerken (bruggen, tunnels, sluizen en waterkeringen) het kwetsbaarst zijn laat de Rekenkamer in het midden om kwaadwillende hackers niet wijzer te maken. Om die reden zeggen ze ook niet hoeveel vitale waterwerken Nederland telt. Naast de Deltawerken vallen daar in elk geval de Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan den IJssel en de stormvloedkering Ramspol bij Kampen onder. Klik hier voor het kaartje van de Volkskrant over de stormvloedkeringen.

Volgens de woordvoerder zijn deze waterkeringen van cruciaal belang voor de veiligheid van Nederland. De controle over deze infrastructuur is volgens hem ‘een zaak van leven of dood’. Als die keringen en sluizen op een verkeerd moment worden opengezet, komen grote delen van Nederland onder water te staan.

Bron: de Volkskrant

 

Opdrachten

Bekijk het filmpje, de foto en het kaartje.

1a In het filmpje wordt verteld dat Nederland door drie oorzaken met overstromingen wordt bedreigd. Noem deze drie oorzaken.
b Wat zijn natuurlijke waterkeringen?
c De waterkering Ramspol neemt om twee redenen een bijzondere plaats in als je deze vergelijkt met de Oosterschelde kering. Leg dit uit.
d Gebruik GB 40/41. De Nederlandse kust wordt verdeeld in de Waddenzeekust, Noord- en Zuid-Hollandse kust en de Zeeuwse kust. Leg uit langs welk deel van de Nederlandse kust volgens de GB nauwelijks door de mens gemaakte zeewaterkeringen voorkomen.

2a Als jij hacker zou zijn, wanneer en waar zou jij toeslaan om een deel van Nederland onderwater te zetten?
b Wat is het verschil en de overeenkomst tussen een stormvloedkering en een primaire dam zoals de Afsluitdijk.
c Uit welke onderdelen bestaat de zeewering?

3 Bekijk GB 42A.
Na de opening in maart 2019 van het Reevediep, de bypass tussen de IJssel en het Drontermeer, is het laatste waterstaatkundige werk afgesloten. Welke drie grote waterstaatkundige werken zijn in de afgelopen 100 jaar uitgevoerd? Leg uit wat de verschillen en overeenkomsten tussen deze werken zijn.

4 Bekijk GB 40.
a Woon je veiliger in het rivierengebied of in het kustgebied? Verklaar je keuze met een kaart uit de GB.
b In welk deel van ons kustgebied liggen de meeste zwakke schakels?
c Zoek in de atlas de kaart van Zuid-Nederland op. Uit studies blijkt dat langs de Westerschelde in Zeeuws-Vlaanderen verschillende zwakke schakels liggen, vooral tussen Cadzand en Breskens. Deze worden aangepakt en de dijken langs de Westerschelde worden verhoogd. Men verwacht dat niet Zeeuws-Vlaanderen maar de stad Antwerpen in de 22e eeuw natte voeten kan krijgen. Beredeneer voor het mondiaal schaalniveau en voor het fluviaal schaalniveau (het niveau waarop je een rivier bestudeert) waarom de stad Antwerpen met overstromingen in de 22e eeuw bedreigd wordt.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website