NU Actueel

Hype of structurele verandering? Grote merken kiezen een kant in debat over diversiteit en inclusiviteit.

Lees de tekst van 1Vandaag en beantwoord daarna de vragen.

1. In de inleiding wil de schrijver graag de aandacht trekken van de lezer. Hoe wordt de aandacht getrokken in deze inleiding?

2. Wat betekenen de volgende woorden: prominente, positionering, kentering, branche ?

3. Wat bedoelt de schrijver met de kop ‘Bedrijven zijn ook mensen’?

4. Hoe zou je in het Nederlands de Engelse begrippen ‘storybranding’ en ‘purposemarketing’ kunnen uitleggen?

5. De termen diversiteit en inclusiviteit worden veel gebruikt tegenwoorden en komen ook vaak samen voor. Wat is volgens jou het verschil tussen ‘diversiteit’ en ‘inclusiviteit’.

6. a) Waarom komt Barbara Deleersnyder aan het woord in dit artikel? b) Hoe heet deze vorm van onderbouwing in een tekst?

7. a) De afbeelding die bij dit artikel gekozen is, is een afbeelding van een Piet. Als jij een andere afbeelding moest kiezen bij deze tekst, wat zou daar dan op te zien zijn? b) Past de gebruikte aandachttrekker in de inleiding bij de inhoud van de tekst? Leg uit waarom wel/niet?

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website