NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

In de ruimte zijn geen winkels waar astronauten even naartoe kunnen. Daarom nemen astronauten hun eten en drinken mee de ruimte in. Als de astronauten daar enkele maanden blijven, komt er af en toe een ruimtevoertuig langs met een nieuwe voorraad eten en drinken. Een reis naar Mars is een droom die misschien wel werkelijkheid wordt. Maar de planeet Mars is veel verder weg dan de maan, dus het zou wel handig zijn als astronauten daar hun eigen groente konden telen.

Bekijk de bovenstaande video en lees de tekst die daaronder staat.

Opdrachten

  1. Leg uit waarom de Marsbodem mest nodig heeft.
  2. Leg uit waarom er onderzoek gedaan wordt naar mest uit de plas van mensen.

Het zuiveren van de plas tot drinkwater wordt niet uitgelegd in de bron. Deze zuivering vindt in meerdere stappen plaats en hierbij worden verschillende scheidingsmethoden gebruikt. Een daarvan  is dat de vloeistof door een buis met “actieve koolstof” wordt geleid.

  1. Hoe heet deze scheidingsmethode?

Het “stofje” dat overblijft is struviet, MgNH4PO4۰6H2O.

  1. Uit welke drie ionen is struviet opgebouwd? Geef zowel de formule als de naam.
  2. Bereken het massapercentage magnesium in struviet, de massa van struviet is 245 u.
    Je mag aannemen dat er geen andere stoffen in struviet aanwezig zijn.
  3. Zoek op internet de functie op van het element magnesium bij plantengroei.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie Overal
Naar website Chemie

Bron: Jeugdjournaal