NU Actueel

Groene verf maken met superporeuze sponzen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Uit groenafval kunnen grondstoffen voor verf en rubber worden gemaakt. Als de afbraak en omzetting van dit afval door bacteriën gedaan wordt, ontstaat er een mengsel van zeer veel verschillende stoffen. De juiste stoffen uit dit mengsel scheiden, kan misschien gedaan worden met super sponsen zoals in dit artikel is beschreven.

Opdrachten

Twintig basisstoffen zijn er nodig voor de productie van de meeste kunststoffen. Butanol is een van die basisstoffen, het dient bijvoorbeeld als oplosmiddel voor verf.

  1. Teken de structuurfomule van butaan-1-ol.

In de tekst wordt de aanduiding bio-butanol gebruikt.

  1. Leg uit wat het verschil is tussen butanol en bio-butanol.

Onder het kopje “Dronken bacteriën remmen productie” wordt aangegeven dat een klassiek zuiveringsproces een energievreter is.

  1. Leg uit welk proces ermee bedoeld kan zijn en hoe dit proces werkt.

In het stukje “Speuren naar een spons” staat aangegeven dat water de grootste vijand is van deze zuivering.

  1. Leg uit door welke eigenschap water de grootste vijand is en geef in je antwoord ook aan welke binding voor deze eigenschap verantwoordelijk kan zijn.

De onderzoekers geven onder het kopje “Regeneratie, kan nog efficiënter?” een aantal suggesties voor vervolgonderzoek.

  1. Kies één van deze suggesties en beschrijf globaal hoe je dit onderzoek kunt uitvoeren.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: EOS Wetenschap
Bron afbeelding: Shutterstock