NU Actueel

Goedkoop gas uit Rusland kan duur betaald worden

 - NU Actueel Video bekijken

De ontdekking zestig jaar geleden van het aardgasveld in Slochteren heeft grote gevolgen gehad voor de economie en politiek van Nederland. Het had echter ook consequenties voor het milieu. Voor het eerst sinds de ingebruikname van het aardgasveld gas was Nederland afgelopen jaar netto-importeur. Nederland moet de komende jaren politieke keuzes maken: Moet Nederland meer buitenlands gas invoeren (uit welk land) en dat opslaan in onze gasvelden? Hoe kan Nederland overschakelen op andere energiebronnen? Is economisch gewin belangrijker dan de natuur, of zijn milieukwaliteit en gaswinning te verenigen?

Opdrachten:

  1. Maak een inventarisatie van politieke en economische gevolgen van de vondst van het aardgas. Gebruik daarbij het onderstaande filmpje van entoen.nu.
  2. Bekijk het filmpje op RTL-nieuws. Verklaar het verloop in het aardgasverbruik in de jaren zestig.
  3. Welk verband is er tussen de aardgasvondst en de opkomst van de consumptiemaatschappij en de verzorgingsstaat in de jaren zestig?
  4. Welke redenen worden in het filmpje genoemd voor het recente teruglopen van de aardgasproductie?
  5. Maak een overzicht van de politieke en economische gevolgen van het teruglopen van de aardgasproductie.
  6. In het filmpje worden enkele kritische kanttekeningen geplaatst ten aanzien van gas-import uit Rusland. Welke risico’s kleven hieraan?
  7. ‘Goedkoop gas kan duur betaald worden’, wat zou de prijs kunnen zijn? Leg je antwoord uit.
  8. Wat vind jij, moet Nederland gas importeren uit Rusland? Onderbouw je mening met argumenten.
  9. Bespreek samen de politieke keuzes uit de inleiding. Wat zijn jullie idee├źn daarover?

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website