NU Actueel

Gevolgen opwarming aarde voor dieren

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De aarde warmt op en is nu ongeveer 1,1 °C warmer dan honderd jaar geleden. De mens speelt hierbij door de uitstoot van broeikasgassen een belangrijke rol. De opwarming heeft gevolgen voor al het leven op aarde. Door temperatuurstijging veranderen de leefgebieden van dieren en planten en kwetsbare ecosystemen verdwijnen. Verschillende dier- en plantensoorten lopen het risico uit te sterven.

Opdrachten

Lees de tekst ‘Welke zoogdieren zijn het best opgewassen tegen klimaatverandering?
1  De invloed van klimaatverandering is niet voor alle diersoorten gelijk. Welke twee groepen hebben de wetenschappers met elkaar vergeleken?

2  Welke verklaring geven wetenschappers voor het feit dat grote, langlevende dieren beter kunnen omgaan met veranderende omstandigheden dan kleine, kortlevende dieren?

3  De wetenschappers willen inzicht krijgen in de manier waarop zoogdiersoorten reageren op klimaatverandering. Waardoor kunnen kleine zoogdiersoorten zich uiteindelijk toch snel aanpassen aan een snel veranderend klimaat? Gebruik in je antwoord de begrippen: genetische variatie, (natuurlijke) selectie.

Bekijk de video How Is Climate Change Affecting Wildlife?
4  Leg uit of de habitat van een diersoort verandert door klimaatverandering.

5  De habitat van de voortdurend migrerende walvissen strekt zich uit van warme gebieden tot aan de poolgebieden van oceanen. Welke activiteiten voert de walvis uit in de warme gebieden en welke in de poolgebieden?

6  Waardoor kan er door klimaatverandering competitie om voedselbronnen tussen verschillende diersoorten optreden?

Lees de tekst ‘Het effect van klimaatverandering en menselijk handelen op dieren’.
7  Licht toe waardoor het broedseizoen van sommige insectenetende vogels in Nederland vroeger moet starten dan voorheen.

8  Licht toe dat wetenschappers juist signaalsoorten in de gaten houden.

9  Licht toe dat de opwarming van de aarde de populatie groene zeeschildpadden steeds vrouwelijker maakt.

10  Geef aan de hand van een voorbeeld aan dat door klimaatverandering nieuwe soorten kunnen ontstaan.

 

Bronnen
Scientias: ‘Welke zoogdieren zijn het best opgewassen tegen klimaatverandering?’
Convention on Migratory Species (CMS): ‘How Is Climate Change Affecting Wildlife?’
Animals Today: ‘Het effect van klimaatverandering en menselijk handelen op dieren’

Meer weten?
Greenpeace Nederland: ‘De gevolgen van klimaatverandering’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (editie 4.1) 4 havo H8 Ecosysteem en evenwicht, 4 vwo (editie 4.1) H8 Kenmerken van ecosystemen en 5 vwo (4e editie) H16 Systeem Aarde en de mens.