NU Actueel

Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd

De tekst ‘Gele pinguïn mogelijk voor het eerst vastgelegd: ‘Uitzonderlijk en super waardevol’ verscheen op de site van de NOS. De tekst bestaat uit negen alinea’s die duidelijk door een witregel van elkaar zijn gescheiden.

 Lees de tekst en beantwoord de vragen.

https://nos.nl/artikel/2369378-gele-pinguin-mogelijk-voor-het-eerst-vastgelegd-uitzonderlijk-en-superwaardevol.html

1 Kies uit waar of niet waar: een gele pinguïn is nog nooit door iemand gefotografeerd.

2 Volgens fotograaf Yves Adams was het ‘een privilege’ (al. 1) dat hij het bijzondere dier voor de camera kreeg. Welk woord gebruikt Adams later in de tekst als synoniem voor het woord privilege?

3 Waarom Adams zo lang heeft gewacht om de foto’s van de gele pinguïn te publiceren wordt in de tekst niet duidelijk. Bedenk een reden waarom er zoveel tijd zit tussen het maken van de foto (2019) en het aan anderen tonen (2021).

4 Waardoor was het zo moeilijk om op het eiland Zuid-Georgia, ten oosten van Argentinië, aan land te komen? Noem twee oorzaken.

5 Het eiland Zuid-Georgia is een ‘nagenoeg onbewoond eiland van de Zuidelijke Sandwicheilanden.’ (al. 4) Wat betekent het woord ‘nagenoeg’?
A compleet
B net niet helemaal
C nog niet
D weinig

6 De afwijking van de gele pinguïn, minder pigment (leucisme), is niet dezelfde afwijking als albinisme. Wat is het verschil?

7 Een dier dat uiterlijk afwijkt van de groep loopt het risico te worden verstoten. Toch denkt deskundige Gert Polet dat de gele pinguïn ‘een mooie toekomst wacht’ (al. 8). Beredeneer in een tweetal of klassikaal hoe Polet tot zo’n positieve conclusie kan komen. Maak gebruik van de informatie in alinea 9 en de kennis die je al hebt over het gedrag van dieren.

Wil je meer weten over onze methode Nieuw Nederlands?

Naar de website