NU Actueel

Geen jonko’s meer voor toeristen in Amsterdam

 - NU Actueel Video bekijken

Buitenlandse toeristen moeten op termijn worden geweerd uit coffeeshops in Amsterdam. Burgemeester Halsema, het Openbaar Ministerie en de politie willen dat er in de toekomst alleen nog inwoners van Nederland worden toegelaten.

De afgelopen twintig jaar is het aantal coffeeshops in de hoofdstad teruggebracht van 283 naar 166, maar desondanks nam de vraag naar softdrugs toe. De zogenoemde cannabistoeristen hebben daar volgens Halsema flink aan bijgedragen: “We hebben gezien dat heel veel groepen jongeren naar Amsterdam komen om een coffeeshop te bezoeken.”

Opdrachten:

  1. Nederland heeft een gedoogbeleid t.a.v. softdrugs, wat wordt hiermee bedoeld?
  2. Waarom wil burgemeester Halsema van Amsterdam dat op termijn buitenlandse toeristen worden geweerd in de Amsterdamse coffeeshops?
  3. Wat zijn de voordelen en de nadelen van het plan om buitenlandse cannabistoeristen te weren uit Amsterdam?
  4. Halsema noemt het een “reëel risico” dat de business verplaatst naar illegale handel op de straat. Wat wordt daarmee bedoeld?
  5. Wat voor andere soort toeristen wil Amsterdam in de toekomst graag naar de hoofdstad lokken?

 

Eigen mening:

Bijna 30 procent van de coffeeshops in Nederland staat in Amsterdam. Volgens Halsema is dat een “stevige prikkel voor buitenlandse toeristen”.

Stelling: ‘Buitenlandse softdrugtoeristen zorgen geregeld voor overlast voor omwonenden en moeten daarom geweerd worden uit Amsterdam’

Ben je het eens of oneens met deze stelling en motiveer je mening.

 

Extra info: Amsterdam wil buitenlandse toeristen weren uit coffeeshops

Extra filmpje: Halsema: ‘We willen minder toeristen hebben die hier dronken en stoned rondlopen’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site