NU Actueel

Geen huisje, boompje, beestje voor twintigers

  • 21 mei 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: RTL-Z
 - NU Actueel Video bekijken

Twintigers van nu beginnen later aan huisje, boompje, beestje dan vroeger. Kinderen krijgen, een vast contract, of het kopen van een huis. Het komt allemaal later. Maar wat heeft deze veranderende levensloop voor gevolgen?

 Opdrachten:

  1. Wat heeft de veranderende levensloopontwikkeling van deze generatie twintigers voor gevolgen voor hun vermogensopbouw?
  2. Leg uit welke invloed de krapte op de woningmarkt heeft op de levensloop van deze generatie twintigers?
  3. Op welke manier kan het uitstelgedrag van twintigers effect hebben op het pensioenstelsel? Gebruik in je antwoord de begrippen ontgroening en vergrijzing.

Meer informatie over de economische levensloop?

CBS: Rapport levensloop twintigers

De Volkskrant: Twintigers stellen alles uit

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website