NU Actueel

Gaswinning

 - NU Actueel Video bekijken

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat in 2030 de gaswinning in Groningen helemaal stopgezet moet worden. Tot die tijd wordt de winning langzaam afgebouwd. De Groningers die last hebben van de aardbevingen zullen dit goed nieuws vinden, maar er ontstaan ook grote economische gevolgen. Welke gevolgen zijn dit? Bespreek de mogelijke gevolgen aan de hand van dit filmpje en de vragen.

Opdrachten

  1. Waarom is het stopzetten van de aardgaswinning slecht voor de werkgelegenheid?
  2. Vind jij dat de overheid voor een oplossing moet zorgen?
  3. Welke economische gevolgen kunnen er nog meer zijn als de aardgaswinning wordt stopgezet?
  4. Wat zijn de gevolgen voor de Rijksbegroting, wat gebeurt er met de inkomsten en uitgaven?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website