NU Actueel

Het gaat zo slecht niet met dorpen in krimpregio’s

  • 3 april 2017
  • Niveau: Vmbo onderbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Het is al langer bekend dat inwoners in kleine afgelegen dorpen in krimpgemeentes een lager opleidings- en beroepsniveau hebben dan de rest van Nederland. Ondanks het verdwijnen van voorzieningen, zoals de laatste school, het café of de supermarkt, vinden veel inwoners toch dat het de goede kant op gaat met de leefbaarheid.

Bekijk het filmpje

1a Wat zijn krimpgemeentes? Hoe ver liggen deze van de Randstad?

1b Bedenk welke voorzieningen je in de Randstad vindt, die niet in krimpgemeentes te vinden zijn. Vind jij dit belangrijke voorzieningen? Leg je antwoord uit.

1c Waar zou jij liever wonen, in de Randstad of in een krimpgemeente? Leg je antwoord uit.

1d KGT Hoe zou het komen dat de mensen in kleine en afgelegen dorpen gemiddeld lager zijn opgeleid en minder verdienen?

In een artikel van 30 maart 2017 op NU.nl kun je lezen dat kleine dorpen meer ondernemers hebben.

Lees het stukje onder het kopje ‘Startups’ (= beginnend bedrijf) van dit artikel op NU.nl

2a Bedenk welke voordelen het heeft om een bedrijf in een krimpgebied te beginnen.

2b Wat is volgens het artikel de reden dat veel beginnende bedrijven zich in op het platteland vestigen?

2c Bedenk ook welke nadelen het voor een bedrijf heeft om in een krimpgebied te zitten.

2d KGT Leg uit hoe het kan dat de werkloosheid in deze regio’s afneemt.

Wil je meer weten over onze Mens & Maatschappij-methode Plein M?

Naar website