NU Actueel

Forse aardbeving in Groningen

  • Bosatlas
  • 22 mei 2019
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

Het Waterschap Noorderzijlvest in Groningen voerde afgelopen woensdag inspecties uit aan kades en kustwerken, zoals gemalen en sluizen. Het waterschap was alert op eventuele schade aan dijken en kades omdat deze ‘van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners.’

Het gebied getroffen door een zware aardbeving, met een kracht van 3,4 volgens het KNMI. Het epicentrum lag bij Westerwijtwerd, een dorp in de gemeente Loppersum.

 

Bij RTV Noord kwamen honderden berichten binnen van mensen die de beving hadden gevoeld. Er kwamen meldingen uit Winsum, de stad Groningen, Zeerijp, Ten Boer en Appingedam.

‘De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk stoppen en de afhandeling van aardbevingsschade moet ruimhartig worden opgepakt.’ Dat zegt de Groningse commissaris van de koning René Paas na de aardbeving van afgelopen woensdag in de gemeente Loppersum. ‘Deze beving maakt in een klap duidelijk dat Groningen nog niet veilig is’, zegt Paas. ‘Een aardbeving komt altijd als een verrassing, maar het was ons bekend dat er nog zo’n grote klap kon komen.’

Bron: NOS.nl, NU.nl, bewerkt

Opdrachten

1 Bekijk het filmpje en lees de tekst.
a Wat is het epicentrum?
b Waarom gaat het waterschap dijken en kades controleren?
c Waarom zijn de bewoners in het getroffen gebied boos?
d Bekijk de animatie. In deze animatie wordt verteld dat het Groningse gas tussen zandkorrels zit. Hoe wordt deze laag genoemd waarin het gas gevangen zit?
e Het gas kan niet vanuit het zandsteen naar boven ontsnappen. Waardoor wordt dit gas tegengehouden en hoe wordt deze laag genoemd?

 

Bosatlas

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Bekijk GB 80A.
a Wat is volgens de kaart de belangrijkste oorzaak van aardbevingsrisico’s in Europa?
b In welk deel van Nederland is het aardbevingsrisico het grootst?
c Welke fossiele delfstoffen worden/werden in Limburg en Groningen gewonnen en wat is het verschil in winning tussen beide delfstoffen?
d Net over de grens is Limburg wordt in de Keulse Bocht op grote schaal bruinkool gewonnen. Op welke manier gebeurt dit en leidt dit ook tot aardbevingen?

 

 

 

 

 

3 Vergelijk kaart 65A en 65B.
a Welk verband zie je tussen bodemdaling en de kans op aardbevingen? Beantwoord deze vraag met een ‘hoe-hoe-zin’.
b Welke cirkel moet op kaart 65B nu worden ingetekend?

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bekijk GB 62H.
a Het Groningse aardgas wordt door het aardgasnet over Nederland verdeeld. Onder welk geografisch begrip kun je dit aardgasnet onderbrengen?
b Als over een paar jaar de gaskraan in Groningen dichtgaat, blijft dit netwerk nog wel operationeel. Op welke twee manieren gebeurt dit waarschijnlijk?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website