NU Actueel

Extreme hittegolf Brazilië

  • 27 november 2023
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

In grote delen van Brazilië heerst een extreme hittegolf. De zomer begint in het Zuid-Amerikaanse land pas over een maand, toch liep de gevoelstemperatuur er al op tot 58,5 graden. Meer dan honderd miljoen inwoners hebben te maken met de hitte. In Rio de Janeiro werd onlangs een temperatuur van 42,5 graden Celsius gemeten.
Door de hittegolf is het energieverbruik van Brazilië naar recordhoogte gestegen doordat mensen zich met airco’s proberen koel te houden. De grote druk op het stroomnetwerk leidt tot veel stroomstoringen. Veel mensen in de favela’s hebben niet de mogelijkheid tot verkoeling.
De extreme hitte heeft ook gevolgen voor de natuur. In Brazilië zijn op dit moment zo’n 2400 bosbranden, vijf keer zo veel als normaal rond deze tijd. Ook het Amazonegebied, diep in het binnenland, heeft te maken met extremen. Het regenwoud kampt met grote droogte. Het waterpeil van de belangrijkste rivieren in de regio is zeldzaam laag.
Wetenschappers zeggen dat de hittegolf het gevolg is van klimaatverandering. Hittegolven komen daardoor vaker voor en op meer plaatsen. Ook zijn ze intenser en duren ze langer. Daarnaast speelt het weerfenomeen El Niño een rol. Het verschijnsel leidt tot recordtemperaturen en extreem weer over de hele wereld. Die effecten zijn naar verwachting het sterkst in december, maar zullen ook in 2024 voor extreem weer kunnen zorgen.

Bron: NOS.nl, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de video.
a In Brazilië begint de zomer pas over een maand, terwijl in Nederland dan de winter begint. Leg dit uit en gebruik daarvoor onderstaande bron.

b Wat zijn de twee oorzaken van de hittegolf in Brazilië?
c Noem een gevolg voor de mens en een gevolg voor de natuur van de huidige hittegolf.
d Hittegolven zullen in de toekomst steeds vaker voor problemen zorgen. Dat komt doordat er meer hittegolven komen. Noem nog twee kenmerken van de toekomstige hittegolven.
e De inwoners van Rio de Janeiro proberen zich koel te houden met airco’s. Volgens het artikel hebben de mensen in de favela die mogelijkheid niet. Wat is een favela?
f Wat doen de inwoners zonder airco om zich enigszins koel te houden? 

2 Gebruik GB 212-213: Topic Het Amazoneregenwoud.

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht. Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

a Waarom is het Amazonegebied zo belangrijk?
b Wat is het grootste probleem in het Amazonegebied?
c Op welke drie manieren tast de mens nog meer het Amazonegebied aan?
d Met welke maatregelen kan het Amazonegebied beschermd worden?

3a De hittegolf in Rio de Janeiro komt door het natuurverschijnsel El Niño en door klimaatverandering. Leg uit hoe de huidige wereldwijde opwarming plaatsvindt. Gebruik in je uitleg het begrip broeikaseffect op de juiste manier.
b Bekijk de aflevering van Schooltv over El Niño.
Welke gevolgen kan het natuurverschijnsel El Niño hebben?
c Zijn de volgende zinnen juist of onjuist?

I           El Niño vindt plaats in de Atlantische Oceaan.
II          El Niño treedt om de vijf jaar op.
III         Tijdens El Niño worden zowel de winden als de zeestromen verstoord.

d Leg uit dat het aantal tropische orkanen of hurricanes tijdens El Niño groter is dan normaal.
Tip: bedenk onder welke omstandigheden een hurricane kan ontstaan.
e Waarom zijn de gevolgen van El Niño voor Nederland klein?

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 1 Weer en klimaat.

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk op dinsdag 12 december.