NU Actueel

Extreme hittegolf Brazilië

  • 27 november 2023
  • Niveau: Onderbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

In grote delen van Brazilië heerst een extreme hittegolf. De zomer begint in het Zuid-Amerikaanse land pas over een maand, toch liep de gevoelstemperatuur er al op tot 58,5 graden. Meer dan honderd miljoen inwoners hebben te maken met de hitte. In Rio de Janeiro werd onlangs een temperatuur van 42,5 graden Celsius gemeten.
Door de hittegolf is het energieverbruik van Brazilië naar recordhoogte gestegen doordat mensen zich met airco’s proberen koel te houden. De grote druk op het stroomnetwerk leidt tot veel stroomstoringen. Veel mensen in de favela’s hebben niet de mogelijkheid tot verkoeling.
De extreme hitte heeft ook gevolgen voor de natuur. In Brazilië zijn op dit moment zo’n 2400 bosbranden, vijf keer zo veel als normaal rond deze tijd. Ook het Amazonegebied, diep in het binnenland, heeft te maken met extremen. Het regenwoud kampt met grote droogte. Het waterpeil van de belangrijkste rivieren in de regio is zeldzaam laag.
Wetenschappers zeggen dat de hittegolf het gevolg is van klimaatverandering. Hittegolven komen daardoor vaker voor en op meer plaatsen. Ook zijn ze intenser en duren ze langer. Daarnaast speelt het weerfenomeen El Niño een rol. Het verschijnsel leidt tot recordtemperaturen en extreem weer over de hele wereld. Die effecten zijn naar verwachting het sterkst in december, maar zullen ook in 2024 voor extreem weer kunnen zorgen.

Bron: NOS.nl, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de video.
a Leg uit waarom in Brazilië de zomer pas over een maand begint en dat in Nederland dan de winter begint. Gebruik daarvoor onderstaande bron.

b Welke gevolgen heeft de extreme hitte voor de mensen in Brazilië?
c Welke gevolgen hebben de ongewoon hoge temperaturen voor de natuur in Brazilië?
d Welke oorzaken noemen de wetenschappers voor de hittegolf?

2 Gebruik GB 212-213: Topic Het Amazoneregenwoud.

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht. Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

a Waarom is het Amazonegebied zo belangrijk?
b Wat is het grootste probleem in het Amazonegebied?
c Op welke drie manieren tast de mens nog meer het Amazonegebied aan?
d Met welke maatregelen kan het Amazonegebied beschermd worden?

3 Bekijk de aflevering van Schooltv over El Niño.
a Welke gevolgen kan het natuurverschijnsel El Niño hebben?
b Maak schermafdrukken van de verschillende onderdelen van de animatie over El Niño. Noteer bij elk schermafdruk een korte uitleg.

c Wat kunnen voor Nederland de gevolgen van El Niño zijn?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 1, hoofdstuk 1 Klimaat.

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk op dinsdag 12 december.