NU Actueel

Extreme hittegolf Brazilië

  • 27 november 2023
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: NOS
 - NU Actueel Video bekijken

In grote delen van Brazilië heerst een extreme hittegolf. De zomer begint in het Zuid-Amerikaanse land pas over een maand, toch liep de gevoelstemperatuur er al op tot 58,5 graden. Meer dan honderd miljoen inwoners hebben te maken met de hitte. In Rio de Janeiro werd onlangs een temperatuur van 42,5 graden Celsius gemeten.
Door de hittegolf is het energieverbruik van Brazilië naar recordhoogte gestegen doordat mensen zich met airco’s proberen koel te houden. De grote druk op het stroomnetwerk leidt tot veel stroomstoringen. Veel mensen in de favela’s hebben niet de mogelijkheid tot verkoeling.
De extreme hitte heeft ook gevolgen voor de natuur. In Brazilië zijn op dit moment zo’n 2400 bosbranden, vijf keer zo veel als normaal rond deze tijd. Ook het Amazonegebied, diep in het binnenland, heeft te maken met extremen. Het regenwoud kampt met grote droogte. Het waterpeil van de belangrijkste rivieren in de regio is zeldzaam laag.
Wetenschappers zeggen dat de hittegolf het gevolg is van klimaatverandering. Hittegolven komen daardoor vaker voor en op meer plaatsen. Ook zijn ze intenser en duren ze langer. Daarnaast speelt het weerfenomeen El Niño een rol. Het verschijnsel leidt tot recordtemperaturen en extreem weer over de hele wereld. Die effecten zijn naar verwachting het sterkst in december, maar zullen ook in 2024 voor extreem weer kunnen zorgen.

Bron: NOS.nl, bewerkt

Opdrachten

1 Lees de tekst en bekijk de video.
a Leg uit waarom in Brazilië de zomer pas over een maand begint, terwijl in Nederland dan de winter begint.
b Noem twee gevolgen van de huidige hittegolf.
c Waarom zullen de gevolgen, genoemd bij vraag b, in de toekomst steeds vaker optreden?
d Volgens het artikel leidt het gestegen gebruik van airco’s tot stroomstoringen. Ook de droogte in de binnenlanden van Brazilië is een groot probleem voor de energievoorziening. Verklaar dit. Gebruik een oorzaak-gevolgrelatie in je uitleg.
e In welk deel van de stad vind je nauwelijks airco’s? Geef hiervoor ook de verklaring.
f Welke oplossing om de hitte te weerstaan, zoeken de mensen zonder airco?

2 Gebruik GB 212-213: Topic Het Amazoneregenwoud.

Gebruik je De Grote Bosatlas 56e editie FLEX? Dan kun je in dit item op alle kaartlinks klikken en kom je rechtstreeks in de digitale atlas terecht. Maak je hier nog geen gebruik van? Ga dan naar de website.

a Waarom is het Amazonegebied zo belangrijk?
b Wat is het grootste probleem in het Amazonegebied?
c Op welke drie manieren tast de mens nog meer het Amazonegebied aan?
d Met welke maatregelen kan het Amazonegebied beschermd worden?

3 Bekijk de korte aflevering (1:43 min) van Schooltv of de lange aflevering (14:26 min) van de NOS over El Niño.
a Welke natuurrampen kan El Niño volgens het filmpje veroorzaken?
b Bekijk onderstaande bron. Beredeneer dat de opwarming van de Grote Oceaan lijdt tot meer neerslag bij Zuid-Amerika.
c Tijdens El Niño is het aantal hurricanes hoger. Leg dit uit.
d De effecten van El Niño zijn voor Europa veel kleiner dan voor veel andere regio’s. Waarom is dat zo?
e Wat is het verschil tussen de normale situatie en La Niña?

f Geef van de zinnen 1 t/m 3 aan bij welke situatie ze behoren.
Kies uit: El Niño of La Niña.

  1. Zware overstromingen in het noorden van Australië.
  2. De vissers in Peru vangen nauwelijks nog vis.
  3. Indonesië heeft meer bosbranden dan gemiddeld.

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4HAVO, hoofdstuk 3 Aarde klimaat en landschap, in deel 5HAVO, hoofdstuk 3 Gebieden Brazilië, in deel 4VWO, hoofdstuk 3 Aarde klimaat en hoofdstuk 4 Gebieden Zuid-Amerika en in deel 5VWO, hoofdstuk 4 Gebieden Zuid-Amerika.

De volgende NU Actueel van buiteNLand verschijnt uiterlijk op dinsdag 12 december.