NU Actueel

Exportverbod chipmachines naar China

 - NU Actueel Video bekijken

Nederland is bang dat China geavanceerde wapens kan maken met de chipmachines van ASML, en breidt het exportverbod op deze machines naar China daarom uit.

  1. Leg uit hoe dit exportverbod de Nederlandse economie kan schaden. Gebruik in je antwoord het begrip finale bestedingen.
  2. Hoe werkt een daling van de export door op de wisselkoers van de euro? Betrek in je antwoord het marktmechanisme.
  3. Stel dat China reageert door ook exportverboden in te stellen voor goederen die Nederland nodig heeft uit China. Leg uit wat de economische gevolgen hiervan kunnen zijn, voor zowel China als Nederland.

Wil je meer weten over het exportverbod naar China?

BNR:  China’s reactie op het exportverbod (podcast)

ABM Financial news: Gevolgen voor aandeel ASML (video)

RTL-Z: Strengere regels voor ASML: wat merken wij daarvan? (video)

 

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website