NU Actueel

Evolutie door klimaatverandering

  • Evolutie
  • 21 september 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
  • Bron: Atomi
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Evolutie is onvoorspelbaar. Toevallige inslagen van meteorieten hebben de geschiedenis van al het leven op aarde beïnvloed. De dinosauriërs stierven na zo’n inslag uit en maakten plaats voor  andere soorten organismen zoals de zoogdieren.
Evolutie is een doorlopend proces. Klimaatveranderingen hebben invloed op het leefgebied van organismen en daarmee op voedselwebben. Met als resultaat dat soorten zich uiteindelijk aanpassen aan het dan heersende klimaat.

 

Opdrachten

1  Bekijk de video ’GCSE Biology: The Theory of Evolution by Natural Selection’
a  Wat is het verschil tussen een allel en een gen?
b  Waardoor ontstaan allelen van een gen?
c  Licht toe waardoor natuurlijke selectie optreedt.
d  Waardoor ontstaat selectiedruk?

A door abiotische factoren
B door biotische factoren
C door zowel biotische als abiotische factoren

e  Waardoor ontstaat competitie?
f  Licht met een voorbeeld uit de video toe dat niet elke mutatie leidt tot een verbetering.
g  Wat is ‘struggle for (life of survival)’ volgens deze video?
h  Waartoe leidt natuurlijke selectie?

2  Lees de tekst ’Langere staarten, grotere snavels: dieren veranderen van vorm als gevolg van klimaatverandering’.
a  Wat is fenotypische plasticiteit?
b  Wat is het verschil tussen fenotypische plasticiteit en evolutie?
c  Waardoor is Noord-Siberië een goed gebied om aanpassingen van diersoorten te onderzoeken?
d  Licht toe waardoor de kanoetstrandlopers in Noord-Siberië kleiner blijven.
e  Licht toe waardoor volgens ecoloog Jan van Gils Pinokkio-kanoeten ontstaan.
f  Welke dieren overleven volgens Jan van Gils?

 

Bronnen
Atomi: ’GCSE Biology: The Theory of Evolution by Natural Selection’
Volkskrant: ’Langere staarten, grotere snavels: dieren veranderen van vorm als gevolg van klimaatverandering’

 

Meer weten?
Wageningen University & Research: ‘Soorten die zich aanpassen aan seizoenen lopen het meeste gevaar bij klimaatverandering’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 havo H10 Evolutie en 4 vwo H7 Evolutie