NU Actueel

Erythritol, een natuurlijke zoetstof waar je niet dik van wordt

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De natuurlijke zoetstof sacharose (suiker, C12H22O11) zit in een scala van levensmiddelen. Overvloedige suikerconsumptie leidt niet zelden tot overgewicht en diabetes. Hierdoor is men voortdurend op zoek naar zoetstoffen die een lagere energie-inhoud vertegenwoordigen. Er zijn al veel caloriearme kunstmatige zoetstoffen in de handel. Dit artikel gaat over een natuurlijke caloriearme zoetstof.

Opdrachten

In de tekst wordt de categorie polyol genoemd. In tegenstelling tot de categorie polymeren heeft erythritol een kleine molecuulmassa. Hieronder is de structuurformule gegeven.

  1. Verklaar de naam polyol aan de hand van de structuurformule.
  2. Urine bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Leg op microniveau uit waardoor erythritol uitstekend oplost in urine.
  3. (VWO) Geef de asymmetrische C-atomen in erythritol aan en beredeneer hoeveel spiegelbeeldisomeren van deze stof bestaan.

In de tekst wordt de term zoetkracht gebruikt, bekijk de tabel uit dit artikel. Calorie is een veelgebruikte eenheid voor energie in de voedingswetenschap. De SI-eenheid is Joule (J).

  1. Bereken hoeveel Joule geleverd wordt om dezelfde zoetkracht te bereiken als 10 g sacharose. Kies een zoetkracht uit de tekst.
  2. Geef een beschouwing over natuurlijke versus kunstmatige (voedings)middelen. Geef argumenten voor of tegen beide soorten voedingsmiddelen.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: Kenniscentrum zoetstoffen

Bron afbeelding: Shutterstock