NU Actueel

Elke chemicus wordt blij van dit proces!

 - NU Actueel Video bekijken

Fosfaat is een belangrijk bestanddeel van kunstmest. Boeren en tuinders worden er blij van, want planten groeien goed op fosfaat. Maar als fosfaat in het milieu terecht komt, is het ook een lastige stof. Waterzuiveringsinstallaties halen de fosfaten uit ons afvalwater, waar zij in ruime hoeveelheden aanwezig zijn. Als dat niet gebeurt, groeien de sloten dicht en verandert het zwemwater in een groene soep. Toch is fosfaat een zogenaamde “kritieke grondstof”, er dreigt een tekort. Daarom wil het bedrijf SusPhos op grote schaal fosfaat uit het afvalwater en uit rioolslib halen en wel in een zodanige vorm dat het opnieuw gebruikt kan worden. Lees dit artikel over SusPhos en bekijk dit filmpje.

Opdrachten

Fosfaat komt samen met de elementen stikstof en kalium voor in kunstmest.

  1. In welke vorm komen de elementen stikstof en kalium voor in kunstmest en waardoor kunnen planten ze dan opnemen?

Onder het kopje “alles verwaarden”, geeft de auteur aan dat het fosfaat met magnesiumzouten neerslaat als struviet.

  1. Geef een mogelijke verhoudingsformule voor struviet als je weet dat er magnesium-ionen, fosfaat-ionen en ammonium-ionen in voorkomen.
  2. Wat bedoelt Schipper met de uitspraak “alles verwaarden”?

Onder het kopje “eenvoudig proces” staat de uitspraak dat iedere chemicus er blij van wordt.

  1. Geef, met hulp van de regels voor de groene chemie (Binas tabel 97F), aan waardoor iedere chemicus blij wordt van dit proces.
  2. Zou jij bij zo’n bedrijf willen werken? Leg uit waarom wel of niet.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: biobasedeconomy.com en susphos.com