NU Actueel

Eindejaarsquiz NU Actueel buiteNLand

  • 11 december 2020
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Eindejaarsquiz NU Actueel buiteNLand

Van de bosbranden in Australië tot en met het conflict in Nagorno-Karabach: het jaar 2020 was niet alleen gevuld met veel coronanieuws, maar ook andere onderwerpen kwamen in NU Actueel Aardrijkskunde aan de orde.

We hebben een eindejaarsquiz samengesteld op basis van de lesopeners die in 2020 zijn gepubliceerd. De titel bevat bij elke vraag de link naar een filmpje of een website. Daarnaast zijn er bijpassende afbeeldingen toegevoegd, die (indien nodig) in een nieuw venster vergroot kunnen worden bekeken. De antwoorden zijn onder de laatste vraag toegevoegd.

Voor de onderbouw is deze quiz ook in LessonUp uitgewerkt.

De vragen

1 Grote bosbranden in Australië

 

 

 

 

 

Met hoeveel graden zal de temperatuur in het deel van Australië met de bosbranden in het jaar 2100 zijn gestegen?

A 1-3 graden

B 3-4 graden

C 4-5 graden

D 5-6 graden

 

 

 

 

 

2 Coronavirus en het Chinees Nieuwjaar

 

 

 

 

 

 

 

Waarom wordt Wuhan wel het Utrecht van China genoemd?

A Het is net als Utrecht het centrum van de corona-epidemie.

B Het is de stad met de meeste inwoners van het land.

C Het is hét spoorwegknooppunt van het land.

D Er wonen veel Nederlanders uit Utrecht in Wuhan.

 

 

 

 

 

3 Hoogwater in de Maas

 

 

 

 

 

Welke uitspraak over de rivieren Maas en Rijn is juist?

A De Maas en de Rijn zijn gemengde rivieren.

B De Maas is een gemengde rivier en de Rijn een regenrivier.

C De Maas en de Rijn zijn regenrivieren.

D De Maas is een regenrivier en de Rijn een gemengde rivier.

 

 

 

 

 

4  Woningnood in Nederland

 

 

 

 

 

 

Er moet een grote, nieuwe woonwijk, Almere Pampus, komen met 25.000 woningen en een snelle metroverbinding met Amsterdam.

Welke uitspraak is juist?

A Almere Pampus wordt aangelegd in de Markerwaard.

B Almere Pampus is gepland rondom het eiland Pampus in het IJmeer.

C Almere Pampus wordt gebouwd in Zuidelijk Flevoland.

D Almere Pampus komt in het oostelijk havengebied van Amsterdam.

 

 

 

 

5 Sprinkhanenplaag in Kenia

 

 

 

 

 

 

Kenia had in de winter van 2020 last van sprinkhanen. Somalië en Ethiopië liggen ten noorden van Kenia. Waarom was het wel logisch dat de sprinkhanen uit Somalië en Ethiopië kwamen?

A De zwermen sprinkhanen werden meegevoerd door de noordoostenwind.

B Deze landen verdreven de sprinkhanen met bestrijdingsmiddelen.

C De landschappen van Kenia bieden meer voedsel voor de sprinkhanen.

D De sprinkhanen werden verdreven door de vele regens in deze landen.

 

 

 

 

6 Coronavirus, een onzichtbare vijand!

 

 

 

 

 

 

 

Welke delen van Nederland hadden in maart de meeste en de minste besmettingen?

A Noord-Brabant en Noord-Holland

B Noord-Brabant en Noord-Nederland

C Limburg en Gelderland

D Zuid-Holland en Noord-Nederland

 

 

 

 

7 Corona- en klimaatcrisis

 

 

 

 

 

 

Door de coronamaatregelen vanaf 16 maart was er veel minder uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland. Welke stoffen werden vooral minder uitgestoten?

A koolmonoxide en kunstmest

B ozon en kooldioxide

C koolstofdioxide en stikstofdioxide

D koolstofmonoxide en stikstofdioxide

 

 

 

 

8 België, Nederland en het coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar veranderde de grens tussen België en Nederland.  Welk antwoord is juist?

A De grens tussen Baarle-Nassau en Baarle-Hertog is veranderd in een zachte grens.

B Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn Nederlandse enclaves.

C De grens tussen Baarle-Nassau en Baarle Hertog werd een harde grens.

D Baarle-Nassau en Baarle-Hertog zijn enclaves in Limburg

 

 

 

 

9 België, Nederland en het coronavirus

 

 

 

 

 

 

Deze maand wordt het verkeer in en uit de enclaves streng gecontroleerd op:

A vuurwerk

B tabak

C drugs

D sterke drank

 

 

 

 

 

10 Het coronavirus discrimineert niet

 

 

 

 

 

 

A De leef- en woonomstandigheden van zwarte Amerikanen zijn vaak slechter dan die van witte Amerikanen.

B De zwarte Amerikanen leven vooral op het platteland waar geen openbaar vervoer is en ze dus met de auto naar hun werk moeten.

C De zwarte Amerikanen wonen in het deel van de VS waar het virus meer voorkomt dan in andere delen van het land.

D Het virus is ontstaan in de tijd van de slavernij. In die staten wonen nog veel zwarte Amerikanen.

 

 

 

 

 

 

11 Het waterpeil van het Meer van Kinneret stijgt

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een aquifer?

A Een irrigatiekanaal naar het droge zuiden van Israël.

B Een zoetwatermeer in het noorden van Israël.

C Een zoutwatermeer in het oosten van Israël.

D Een waterhoudende laag in de ondergrond.

 

 

 

 

 

12 Vorst in mei!

 

 

 

 

 

Kan het ook na de ijsheiligen, bijvoorbeeld in juni, nog vriezen in Nederland?

A Nee, na de IJsheiligen komt er pas in september weer nachtvorst voor.

B Ja, zelfs in juli en augustus komt er zeer regelmatig nachtvorst voor.

C Ja, alleen tussen 20 juli en 21 augustus is er nog nooit nachtvorst gemeten.

D Nee, door de klimaatverandering komt dat nooit meer voor.

 

 

 

 

13 Vlaanderen vangt het regenwater wel op!

 

 

 

 

In Vlaanderen is het opvangen van regenwater verplicht bij woningen. Hoe noem je dit water?

A grijswater

B regenwater

C brakwater

D zoetwater

 

 

 

 

 

14 Vlaanderen vangt het regenwater wel op!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder staan enkele uitspraken over de waterbalans. Welke uitspraak is onjuist?

A In januari is de neerslag groter dan de verdamping.

B In mei is de verdamping groter dan de neerslag.

C Bij een neerslagoverschot verdampt er minder neerslag dan er valt.

D Er zijn meer maanden met een neerslagtekort dan met een neerslagoverschot.

 

 

 

 

 

15 Welke hurricanes komen er nog na Sally?

 

 

 

 

 

 

Orkaan Sally veroorzaakte in september veel schade. De eerste orkaan van het jaar krijgt een naam die begint met een A. De volgende orkaan krijgt een naam die begint met de letter B enz.

De hoeveelste orkaan was Sally van dit jaar?

A de 17de orkaan

B de 18de  orkaan

C de 19de orkaan

D de 20ste orkaan

 

 

 

 

 

16 Welke hurricanes komen er nog na Sally?

 

 

 

 

 

Wat is opvallend aan de koers van de meeste hurricanes?

A Zij buigen af naar het noordoosten

B Zij koersen naar het noorden

C Zij buigen af naar het noordwesten

D Zij koersen naar het westen

 

 

 

 

 

17 Welke hurricanes komen er nog na Sally?

 

 

 

 

 

Welke benaming voor een Orkaan is niet juist?

A Super storm

B Willy Willies

C Tyfoon

D Cycloon

E Hurricane

 

 

 

 

 

18 Welke hurricanes komen er nog na Sally?

 

 

 

 

 

 

 

Welke gebieden werden door de hurricane Sandy het zwaarst door het water getroffen?

A De gebieden langs East river

B De gebieden langs Upper Bay

C De gebieden langs de Atlantische kust

D De gebieden ten westen van Lower Bay

 

 

 

 

 

19 Herfst

 

 

 

 

Waar op aarde staat de zon tijdens de start van de herfst exact recht boven je hoofd?

A op de noordpool

B op de zuidpool

C op de evenaar

D in Nederland

 

 

 

 

 

20 Herfst

 

 

 

 

Hoeveel seizoenen komen er in Nederland en Groenland voor?

A In beide landen vier seizoenen

B in Nederland vier seizoenen en op Groenland een seizoen

C in Nederland vier seizoenen en op Groenland twee seizoenen

D In beide landen twee seizoenen

 

 

 

 

 

 

21 Fehmanbelttunnel

 

 

 

 

 

 

 

Wat is een belangrijk verschil in bouwwijze tussen de Kanaaltunnel of de Westerscheldetunnel en de Fehmanbelttunnel ?

A Deze tunnel wordt gegraven.

B Deze tunnel wordt geboord.

C Deze tunnel wordt met caissons gebouwd.

D Deze tunnel wordt op palen op de zeebodem gezet.

 

 

 

 

 

 

22 Fehmanbelttunnel

 

 

 

 

 

 

 

Wat gebeurt er met de afstand tussen Denemarken en Duitsland door de bouw van de tunnel?

A De relatieve afstand tussen Duitsland en Denemarken wordt korter.

B De absolute afstand tussen beide landen wordt hierdoor korter.

C De relatieve afstand tussen Denemarken en Duitsland blijft gelijk.

D De absolute afstand tussen beide landen wordt hierdoor groter.

 

 

 

 

 

23 Hoe zet je verkiezingen op de kaart?

 

 

 

 

 

Jo Biden won de verkiezingen. De hoeveelste president van de Verenigde Staten is hij?

A de 44ste president

B de 45ste president

C de 46ste president

D de 47ste president

 

 

 

 

 

24 Hoe zet je verkiezingen op de kaart?

 

 

 

 

 

 

 

 

De Amerikaanse verkiezingen werden door Biden gewonnen. De staten Californië en New York waren voor Biden terwijl Texas en Florida voor Trump. Is er op onderstaande kaart een verband tussen migratie en stemgedrag?

A Ja hoe meer migratie hoe meer stemmen voor Biden

B Nee er is geen verband tussen stemgedrag en migratie.

C Ja hoe meer migratie hoe meer stemmen voor Trump

D Ja staten met een vertrekoverschot stemden Biden en met een vestigingsoverschot Trump.

 

 

 

 

 

25 Nagorno-Karabach

 

 

 

 

 

Bekijk de eerste 8 minuten van het filmpje. Uit welk land komen de militairen die op het filmpje in de tanks rijden?

A Azerbeidzjan

B Armenië

C Nagorno-Karabach

D Rusland

 

 

 

 

 

26 Nagorno-Karabach

 

Hoe noem je het wit omcirkelde gebied op de kaart?

A De deelrepubliek Nagorno-Karabach

B De enclave Nagorno-Karabach

C Een autonome staat Nagorno-Karabach

D De exclave Nagorno-Karabach

 

 

 

 

 

27 Nagorno-Karabach

 

 

 

 

Welke etnische groep is het grootst in Nagorno-Karabach?

A Christenen

B Moslims

C Joden

D Boeddhisten

 

 

 

 

 

 

28 Nagorno-Karabach

 

 

 

 

Wat stelt het pijltje en het zwarte streepje op kaart voor?

A Een spoorweg

B Een corridor

C Een tunnel

D Een autoweg

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

 

 

Antwoorden

1 A 2 C 3 D 4 C 5 A 6 B 7 C 8 C 9 A 10 A
11 D 12 C 13 A 14 D 15 C 16 A 17 A 18 C 19 A 20 C
21 C 22 A 23 C 24 D 25 D 26 B 27 A 28 B