NU Actueel

Eindejaarsquiz 2021

  • 10 december 2021
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Afgelopen halfjaar zijn er diverse actuele lesopeners verschenen. In september startten we met het migrantenprobleem en we eindigden met de stroomkabel bij Schiermonnikoog. In deze eindejaarsquiz zitten ook een paar vragen over recente onderwerpen.
Er zijn in totaal 20 quizvragen waarmee u het jaar 2021 kunt afsluiten.
Welke leerling heeft alle vragen goed en verdient de eeuwige roem?

Veel succes en een goede kerstvakantie gewenst!

 

 

NB
De antwoorden staan onderaan deze lesopener!

 

 

Bron: NOS

1 De kustwacht is begonnen met het trainen van medewerkers om boten met migranten en vluchtelingen op zee ’terug te duwen’ naar de kust.

Hoe wordt deze activiteit van de kustwacht genoemd?

A pushback

B pullback

C pushforward

D pullforward

 

 

 

 

 

 

2 Tussen welke twee landen ontstond gedoe over deze oefeningen?

A Nederland en België

B Wit-Rusland en Polen

C Libië en Italië

D Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk

 

 

 

 

 

3 Welke twee namen worden gebruikt voor het smalste deel tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk?

A Nauw van Calais en de Straat van Dover

B Het Kanaal en de Noordzee

C Noordzee en de Ierse Zee

D Waddenzee en de Noordzee

 

 

 

 

4 Het conflict van de migranten tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt grimmiger door:

A De toename van de Deltavariant van het Coronavirus.

B De snelle verspreiding van de Omikronvariant van Corona.

C De Brexit waardoor het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten.

D De standpunten die Amnesty International en Greenpeace innemen.

 

 

 

 

 

La Palma met vroegere en huidige lavastromen. Bron: Bosatlas

5 Door de vulkaanuitbarsting op 19 september op La Palma zijn al meer dan 900 gebouwen en plantages door de gloeiende lava verwoest.

Om wat voor plantages gaat het hier?

A Suikerrietplantages

B Palmplantages

C Koffieplantages

D Bananenplantages

 

 

 

 

 

 

6 La Palma is een van de Canarische Eilanden.

Welke andere eilanden horen bij de Canarische Eilanden?

A Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria

B Madeira, Tenerife, Fuerteventura

C Lampedusa, Lanzarote, Tenerife

D Malta, Fuerteventura, Gran Canaria

 

 

 

 

 

Grote Bosatlas, kaart 37C Verdeling bodemgebruik

7 Bekijk de grafiek.

Welke landbouwsector neemt veel ruimte in?

A Veeteelt

B Bosbouw

C Akkerbouw

D Tuinbouw

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

8 De landbouw valt onder het ‘ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’.

Uit welke vier sectoren bestaat de landbouw?

A Tuinbouw, veeteelt, akkerbouw en visserij

B Veeteelt, akkerbouw, bosbouw en tuinbouw

C Bosbouw, visserij, akkerbouw, en glastuinbouw

D Veeteelt, akkerbouw, glastuinbouw en visserij

 

 

 

 

 

 

Bron: EenVandaag

9 Welk huidig probleem in de landbouw moet in het nieuwe kabinet direct worden aangepakt?

A De schaalvergroting

B De stikstofuitstoot

C De sanering van boeren

D De bescherming van natuurgebieden

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

10 In welke plaats van het Verenigd Koninkrijk werd in november de klimaattop gehouden?

A Londen

B Glasgow

C Edinburgh

D Birmingham 

 

 

 

 

 

 

11 Op de klimaattop in Verenigd Koninklijk kwam het thema ontbossing ruim aanbod.

Wat is de grootte van het gebied dat vorig jaar mondiaal werd ontbost?

 

A Een gebied zo groot als Frankrijk

B Een gebied zo groot als Nederland

C Een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk

D Een gebied zo groot als België

 

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

12 Het Wereld Natuur Fonds Nederland pleit voor meer begroeiing in de uiterwaarden om zo de biodiversiteit te vergroten. Angst voor overstromingen is niet nodig, omdat door deze begroeiing het waterpeil om sommige plekken met slechts een paar centimeter stijgt.

Met hoeveel stijgt het water bij meer begroeiing?

A 2 cm

B 4 cm

C 8 cm

D 10 cm

 

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

 

13 Bekijk de foto. Welke uitspraak is juist?

A De koeien lopen in de middenloop van de rivier.

B De koeien grazen in de uiterwaard van de rivier.

C De koeien lopen binnendijks langs de zomerkade en een sloot.

D De koeien grazen op een rivierduin van de rivier de IJssel.

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

Bron: Teunis Bloothoofd

14 Bekijk de twee foto’s met de koeien. Welke uitspraak is juist?

Uitspraak I De foto met de koeien in de stal is een voorbeeld van intensieve veehouderij.

Uitspraak II De foto met de koeien in de ‘wei’ is een voorbeeld van extensieve veehouderij.

A Uitspraak I is juist

B Uitspraak II is juist

C Beide uitspraken zijn onjuist

D Beide uitspraken zijn juist

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

15 Op welk Nederlands Waddeneiland wordt naar gas geboord?

A Vlieland

B Terschelling

C Ameland

D Schiermonnikoog

 

 

 

 

 

 

 

16 Welk woord past het beste bij het begrip energietransitie?

A windpark

B aardgasleiding

C kernenergie

D boortoren

 

 

 

 

 

 

17 Wat is een voordeel van een windpark op zee?

A De windkracht op zee is hoger en constanter dan op land.

B Het is goedkoper om te bouwen.

C Het onderhoud is minder.

D Het is makkelijker aan te sluiten op het bestaande stroomnet.

 

 

 

 

 

 

 

18 Voor het bouwen van een windmolenpark op zee is veel geld nodig.

Welke Europees land kan geen windmolenpark op zee bouwen?

A Denemarken

B Duitsland

C Luxemburg

D België

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

19 Begin december werd een Indonesisch eiland opgeschrikt door een uitbarsting van de vulkaan Semeru. Het hele gebied kwam onder een dikke laag stof te liggen.

Op welke eiland ligt de vulkaan Semeru?

A Java

B Bali

C Kalimantan

D Sumatra

 

 

 

 

 

 

Bron: Global News

20 In veel huizen staat alweer de kerstboom.

Welk land dat veel kerstbomen exporteert kon dit jaar geen boom leveren?

A Finland

B Zweden

C Canada

D Verenigde Staten

 

De volgende NUActueel verschijnt op dinsdag 11 januari 2022.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

 

 

 

Antwoorden:

1A – 2D – 3A – 4C – 5D – 6A – 7A – 8B – 9B – 10B – 11C – 12D – 13B – 14D – 15C – 16A – 17A – 18C – 19A – 20C