NU Actueel

Eindejaarsquiz 2021

  • 10 december 2021
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw
 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Afgelopen halfjaar zijn er diverse actuele lesopeners verschenen. In september startten we met het migrantenprobleem en we eindigden met de stroomkabel bij Schiermonnikoog. In deze eindejaarsquiz zitten ook een paar vragen over recente onderwerpen.
Er zijn in totaal 25 quizvragen waarmee u het jaar 2021 kunt afsluiten.
Welke leerling heeft alle vragen goed en verdient de eeuwige roem?

Veel succes en een goede kerstvakantie gewenst!

 

 

NB
De antwoorden staan onderaan deze lesopener!

 

 

Bron: NOS

1 De kustwacht is begonnen met het trainen van medewerkers om boten met migranten en vluchtelingen op zee ’terug te duwen’ naar de kust.

Hoe wordt deze activiteit van de kustwacht genoemd?

A pushback

B pullback

C pushforward

D pullforward

 

 

 

 

 

 

2 De steile kusten tussen het Nauw van Calais bestaan vooral uit:

A Zandsteen

B Kalksteen

C Graniet

D Basalt

 

 

 

 

 

 

 

3 Het conflict van de migranten tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk wordt grimmiger door:

A De toename van de Deltavariant van het Coronavirus.

B De snelle verspreiding van de Omikronvariant van Corona.

C De Brexit waardoor het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten.

D De standpunten die Amnesty International en Greenpeace innemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Palma met vroegere en huidige lavastromen. Bron: Bosatlas

4 Door de vulkaanuitbarsting op 19 september op La Palma zijn al meer dan 900 gebouwen en plantages door de gloeiende lava verwoest.

Om wat voor plantages gaat het hier?

A Suikerrietplantages

B Palmplantages

C Koffieplantages

D Bananenplantages

 

 

 

 

 

 

5 Deze vulkaanuitbarsting wordt veroorzaakt door:

A een divergente plaatbeweging

B een convergente plaatbeweging

C een transforme plaatbeweging

D door geen van bovenstaande plaatbewegingen

 

 

 

 

 

 

6 Op La Palma komt naast vulkanisch gesteente een ander gesteente veel voor.

Welke gesteente wordt bedoeld?

A Graniet

B Basalt

C Zandsteen

D Leisteen

 

 

 

 

 

 

 

7 Welk rijtje is niet juist?

A La Palma, Santa Cruz, Lanzarote

B Palma, Mallorca, Menorca

C La Palma, Gran Canaria, Lanzarote

D Palma, Lanzarote, Santa Cruz

 

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

8 De landbouw valt onder het ‘ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit’.

Uit welke vier sectoren bestaat de landbouw?

A Tuinbouw, veeteelt, akkerbouw en visserij

B Veeteelt, akkerbouw, bosbouw en tuinbouw

C Bosbouw, visserij, akkerbouw, en glastuinbouw

D Veeteelt, akkerbouw, glastuinbouw en visserij

 

 

 

 

 

 

Grote Bosatlas, kaart 37C Verdeling bodemgebruik

9 Bekijk de grafiek.

Welke landbouwsector neemt veel ruimte in?

A Veeteelt

B Bosbouw

C Akkerbouw

D Tuinbouw

 

 

 

 

 

GB37C Verdeling bodemgebruik

 

10 Bekijk de grafiek.

Hoeveel procent van de Nederlandse bodem wordt door de landbouwsector gebruikt?
A 28%

B 43%

C 61%

D 72%

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: EenVandaag

11 Welk huidig probleem in de landbouw moet in het nieuwe kabinet direct worden aangepakt?

A De schaalvergroting

B De stikstofuitstoot

C De sanering van boeren

D De bescherming van natuurgebieden

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

12 De …A…, een …B…, wordt platgebrand om er soja op te verbouwen waarbij CO2 vrijkomt.

Welke woorden moeten op de puntjes bij 1 en 2worden ingevuld?

A Cerrado – bosgebied

B Amazone – steppegebied

C Cerrado – savannegebied

D Selva – bossteppegbied

 

 

 

 

 

 

 

13 Welk land ligt helemaal in het regenwoud van de Amazone?

A Suriname

B Bolivia

C Brazilië

D Peru

 

 

 

 

 

 

 

14 Op de klimaattop in Verenigd Koninklijk kwam het thema ontbossing ruim aanbod.

Wat is de grootte van het gebied dat vorig jaar mondiaal werd ontbost?

 

A Een gebied zo groot als Frankrijk.

B Een gebied zo groot als Nederland.

C Een gebied zo groot als het Verenigd Koninkrijk.

D Een gebied zo groot als België.

 

 

 

 

 

 

 

15 In welke plaats van het Verenigd Koninkrijk werd in november de klimaattop gehouden?

A Londen

B Glasgow

C Edinburgh

D Birmingham 

 

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

16 Het Wereld Natuur Fonds Nederland pleit voor meer begroeiing in de uiterwaarden om zo de biodiversiteit te vergroten. Angst voor overstromingen is niet nodig, omdat door deze begroeiing het waterpeil om sommige plekken met slechts een paar centimeter stijgt.

Met hoeveel stijgt het water bij meer begroeiing?

A 2 cm

B 4 cm

C 8 cm

D 10 cm

 

 

 

 

 

 

17 Watermanagers van Rijkswaterstaat vinden dat begroeiing maar beperkt moet worden toegestaan.

De reden hiervan is dat door de begroeiing:

A Planten met hun wortels de dijken ondergraven.

B De uiterwaarden voor boeren niet meer bereikbaar zijn.

C Het water bij een piekafvoer wordt opgestuwd.

D Door de beplanting konijnen worden aangetrokken die de dijken ondergraven.

 

 

 

 

 

 

Bron: Teunis Bloothoofd

 

18 Bekijk de foto. Welke uitspraak is juist?

A De koeien lopen in de middenloop van de rivier.

B De koeien grazen in de uiterwaard van de rivier.

C De koeien lopen binnendijks langs de zomerkade en een sloot.

D De koeien grazen op een rivierduin van de rivier de IJssel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

19 Op welk Nederlands Waddeneiland wordt naar gas geboord?

A Vlieland

B Terschelling

C Ameland

D Schiermonnikoog

 

 

 

 

 

 

 

 

20 Waar ligt het wantij bij Schiermonnikoog?

A Precies aan de zuidkant van het eiland.

B Precies aan de noordkant van het eiland.

C Niet ongeveer halverwege de noordkant maar iets ten oosten daarvan.

D Niet ongeveer halverwege de zuidkant maar iets ten oosten daarvan.

 

 

 

 

 

 

21 Op het oostelijk deel van het eiland, waar de stroomkabel door heen gaat, ligt in een stuifdijk met een opening naar de zee.

Hoe wordt zo’n opening genoemd?

A Een inlaat

B Een slufter

C Een kreek

D Een priel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: NOS

22 Begin december werd een Indonesisch eiland opgeschrikt door een uitbarsting van de vulkaan Semeru. Het hele gebied kwam onder een dikke laag stof te liggen.

Op welke eiland ligt de vulkaan Semeru?

A Java

B Bali

C Kalimantan

D Sumatra

 

 

 

 

 

 

Bron: Global News

23 In veel huizen staat alweer de kerstboom.

Welk land dat veel kerstbomen exporteert kon dit jaar geen boom leveren?

A Finland

B Zweden

C Canada

D Verenigde Staten

 

 

 

 

 

Bron: NOS

24 De diffusie van de Omikronvariant van het Coronavirus vanuit …A… verliep in eerste instantie via …B…

Wat moet er bij A en B worden ingevuld?

A Zuid-Amerika via het vliegverkeer

B Zuid-Afrika via het vliegverkeer

C Azië via het treinverkeer

D Australië via de containervaart

 

 

 

 

 

Bron: NOS

25 Door de stijging van de energieprijzen wordt het aantrekkelijk om tomaten uit het Spaanse Almeria te halen.

Welke uitspraak is juist?

Uitspraak I: Tomaten worden hier onder plastic gekweekt en dat scheelt in energiekosten.

Uitspraak II: De duurdere transportkosten van de tomaat naar Nederland staan niet in verhouding tot de gestegen energiekosten voor de teelt in Nederland.

A Uitspaak I is juist

B Uitspaak II is juist

C Beide uitspraken zijn onjuist

D Beide uitspraken zijn juist

 

 

De volgende NUActueel verschijnt op dinsdag 11 januari 2022.

 

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

 

 

 

 

Antwoorden:

1A – 2D – 3A – 4C – 5D – 6A – 7A – 8B – 9B – 10B – 11C – 12D – 13B – 14D – 15C – 16A – 17A – 18C – 19A – 20C