NU Actueel

Een stikstofprobleem in Nederland

 - NU Actueel Video bekijken

In de afgelopen jaren is er veel gediscussieerd over stikstof. Er is zoveel stikstof in de bodem, dat het voor problemen in de natuur veroorzaakt. Uiteindelijk is besloten daarom de maximumsnelheid op de snelweg overdag te verlagen van 130 km/uur naar 100 km/uur. Maar waarom eigenlijk? De lucht bestaat voor 75% uit stikstof. Waarom maakt een beetje meer of minder zoveel uit?

Bekijk de video van Universiteit van Nederland: Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?

Beantwoord de vragen.

  1. a. Waardoor wordt de stikstofuitstoot veroorzaakt?
    b. Waardoor is het stikstofprobleem in Nederland zo groot?
  2. a. Welke stikstofverbinding komt voor in mest?
    b. Welke stikstofverbinding komt voor in uitlaatgassen?
    c. Noem twee ernstige gevolgen van de overmaat aan stikstof voor de natuur.
  3. Wat vind jij van de maatregelen die genomen worden tegen het stikstofprobleem? Wat vind jij bijvoorbeeld van de verlaging van de maximumsnelheid, het verbod op het bouwen van nieuwe stallen en de maatregelen in de bouw? Motiveer je antwoord.

Gebruikte bronnen:

Universiteit van Nederland: Waarom heeft Nederland een stikstofprobleem?

Bron voor meer weten:

Jeugdjournaal: Wat moet de regering doen tegen het stisktof-probleem?

NOS op 3: Hoe onvoorstelbaar veel voedsel Nederland maakt – voedselproductie is één van de oorzaken van het stikstof-probleem.

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (5e editie) 1 havo/vwo of 1vwo, hoofdstuk 6.