NU Actueel

Een nieuwe geschiedenis-canon van Nederland

 - NU Actueel Video bekijken

Vandaag werd de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd. De canon is een chronologische overzicht van de Nederlandse geschiedenis in 50 gebeurtenissen. De vorige canon, die je kon vinden op entoen.nu, is vernieuwd. Alle teksten van de uit 2006 stammende ‘vensters’ zijn herschreven. Tien onderwerpen werden vervangen door nieuwe.

 

Opdrachten:

  1. Vertel waar je de ‘oude’ canon van Nederland van kent. Noem ook enkele canonvensters.
  2. Bekijk het filmpje hierboven. Welke vensters ken je?
  3. Lees de artikelen van NOS.nl, AD.nl en NU.nl. Wat is de bedoeling van de geschiedenis canon?
  4. De canon is een hulpmiddel bij de geschiedenislessen. Bespreek samen hoe je de canon zou kunnen gebruiken.
  5. Wat vind jij ervan dat sommige vensters nu verdwenen zijn en dat er andere voor in de plaats gekomen zijn?
  6. Bekijk de nieuwe canon. Welke gebeurtenis of persoon zou er volgens jou in de canon toegevoegd moeten worden? Leg uit waarom.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze geschiedenismethode Geschiedeniswerkplaats?

Naar website