NU Actueel

Een kaart van wat er onder de grond zit, hoe maak je die?

  • 15 oktober 2018
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: NOS.nl
 - NU Actueel Video bekijken
Na meer dan veertig jaar is er weer een geologische kaart van de ondergrond van Nederland. Zo’n kaart is onmisbaar voor de bouw. Maar ook voor energie- en drinkwatervoorziening is de kaart nodig.

Stel je voor dat Nederland een heel groot tapijt is. Met de kaart is het net alsof je een stukje van het tapijt optilt en kunt zien wat eronder ligt. Je ziet dan bijvoorbeeld de loop van rivieren en het effect van getij van heel lang geleden. Dat is belangrijk om te weten waar de grond kan verzakken en waar niet.

Opdrachten:

  1. Lees het artikel en bekijk het filmpje op NOS.nl.
    Leg uit waarom de kaart belangrijk is voor bouwprojecten. En hoe kan de kaart helpen bij energie- en drinkwatervoorziening?
  2. Gebruik een bodemkaart uit de atlas. Zoek eens uit wat de verschillende kleuren in de nieuwe kaart zouden kunnen betekenen. Maak een legenda. Denk aan zeeklei, rivierklei, zand, veen.
  3. Hoe komen de kaartmakers aan de informatie? Waar wordt deze informatie bewaard?
  4. Alle boringen worden sinds 1900 in een archief bewaard. Wat vind jij daarvan? Bedenk wat de voor- en nadelen daarvan zijn en leg je mening uit.

Meer informatie?

Wil je meer weten over onze mens en maatschappijmethode Plein M?

Naar website