NU Actueel

Een hormoonshotje voor comadrinkers?

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Dat alcohol niet zo goed is voor puberhersenen weten de meeste mensen wel, maar dat we zelf een hormoon aanmaken om de invloed van alcohol te verminderen, is nieuw en biedt mogelijk een kans om iets aan de gevolgen van alcohol te doen.

Opdrachten
Bekijk de video ‘Dit doet alcohol met het brein van een puber.’
1  Noem drie korte termijn gevolgen van alcoholgebruik.
2  Leg uit waarom juist de hersenen van jongeren gevoelig zijn voor alcohol.
Verklaar hoe regelmatig alcoholgebruik het karakter en de sociale vaardigheid kan beïnvloeden.
Binas 88A
Licht toe hoe de witte stof, die bestaat uit myeline, in het algemeen een beschermende functie voor neuronen kan hebben.

Lees het artikel ‘Wetenschappers voeren muizen dronken en dienen vervolgens een shot hormonen toe om ze versneld weer nuchter te maken.’
Noteer de twee manieren waarop de lever bijdraagt aan het beschermen van het lichaam tegen de gevaarlijke gevolgen van alcohol.
Welke mogelijke verklaring geeft Kliewer voor de aanwezigheid van het vermogen van de lever om te reageren op alcohol?
Kliewer vergelijkt in zijn eerste experiment muizen die het hormoon niet kunnen maken met muizen die dat wel doen. Welke van deze twee groepen muizen is de controlegroep?
In het tweede experiment krijgen bewusteloze muizen uit beide groepen in injectie met FGF21 toegediend. Welke rol van dit hormoon tonen de onderzoekers daarmee aan?
Welke toepassing ziet Kliewer mogelijk voor het hormoon bij mensen
10  Noteer twee factoren uit de opzet van het experiment bij muizen die onderzoekers niet kunnen gebruiken als ze de toepassing van FGF21 bij mensen willen nagaan.

Bronnen
Scientias: ‘Wetenschappers voeren muizen dronken en dienen vervolgens een shot hormonen toe om ze versneld weer nuchter te maken.’
RTL nieuws: ‘Dit doet alcohol met het brein van een puber.’

Meer weten?
Cell metabolism: ‘FGF21 counteracts alcohol intoxication by activating the noradrenergic nervous system.’

 

Wil je meer weten over onze biologie methode Nectar?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in Nectar (4e editie) 5 havo H14 Reageren en 5 vwo H12 Hormonen en H13 Zenuwstelsel.