NU Actueel

Deuterium vangt elektronen

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

Om kernfusiereactoren te laten werken is super heet plasma nodig. Bij temperaturen 25000 keer zo hoog als op de zon, “smelten” kernen samen waarbij veel energie vrijkomt. Deeltjes uit dit super hete plasma beschadigen echter de wanden van de reactoren en moeten daarom weggevangen worden. Lees dit artikel over het wegvangen van die deeltjes.

Opdrachten

In het artikel wordt een temperatuur van 150 miljoen graden genoemd, waarbij materialen als plasma in een magnetische kooi worden vastgehouden.

  1. Beredeneer waardoor dit plasma niet in een “gewoon” vat kan worden vastgehouden.

De “losgeslagen” elektronen worden afgevangen met behulp van deuterium.

  1. Beschrijf de bouw van een atoom deuterium. Maak gebruik van Binas en gegevens uit de tekst.
  2. Bereken met welke verschillende massa’s waterstofgas in de natuur voorkomt.

Als het de onderzoekers lukt om een werkende kernfusie reactor te maken, is er volgens de tekst sprake van een “onuitputtelijke energiebron”.

  1. Zoek uit wat bedoeld wordt met “onuitputtelijke energiebron”.

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: EOS wetenschap
Bron afbeelding: Shutterstock