NU Actueel

 - NU Actueel Video bekijken

Na de Tweede Wereldoorlog is Duitsland verdeeld in Oost- en West-Duitsland. Het Oosten wordt communistisch, het westen kapitalistisch. Er wordt een muur gebouwd om te zorgen dat mensen niet uit het arme Oosten naar het rijke Westen kunnen vluchten. Afgelopen weekend was het 30 jaar geleden dat de muur ten val kwam en zo kwam er ook een einde aan de Koude Oorlog tussen Amerika en de Sovjet-Unie.

Opdrachten
1. Wat is het verschil tussen de Sovjet-Unie en Rusland?
2. Wat is het verschil tussen het communisme en kapitalisme?
3. Waarom werd de Berlijnse Muur gebouwd?
4. Wat is het IJzeren Gordijn?
5. Wat verstaan we onder de Koude Oorlog?
6. In 1989 werd Duitsland herenigd, bestaan er nog steeds verschillen tussen het voormalige Oost- en West Duitsland?

Eigen mening:
Stelling: ‘Sinds de val van de Berlijnse muur is de wereld vriendelijker en minder vijandig geworden’
Ben je het eens of oneens met de stelling en motiveer waarom je dat vindt.

Extra foto- info: Voor en na de val van de muur: zo veranderde Berlijn in 30 jaar

Extra animatie over de bouw en val van de Berlijnse Muur

Extra filmpje: Bestaan er nog verschillen tussen Oost- en West-Duitsland?

Wil je meer weten over NU Burgerschap?
Ga naar de site