NU Actueel

De pechgeneratie?

 - NU Actueel Video bekijken

Op het Museumplein in Amsterdam hebben vorige week duizenden studenten gedemonstreerd voor een ruimhartiger compensatie voor het leenstelsel. Ze vinden het bedrag dat het kabinet ervoor heeft uitgetrokken, een miljard euro, volstrekt onvoldoende.

Het leenstelsel is in september 2015 ingevoerd en wordt in september 2023 weer afgeschaft. Dan komt de basisbeurs terug. Studentenorganisaties vinden dat studenten die met het leenstelsel te maken hebben gehad voldoende compensatie moeten krijgen voor de opgebouwde studieschuld.

Opdrachten:

  1. Wat is DUO?
  2. Wat is een basisbeurs?
  3. Wat is het leenstelsel?
  4. Wat is de gemiddelde studieschuld van studenten die te maken hebben gehad met het leenstelsel?
  5. Wat wordt bedoeld met kansenongelijkheid in het onderwijs?

Eigen mening:

  1. Moet studeren voor iedereen gratis zijn? Motiveer je mening.
  2. Studenten hebben verre reizen gemaakt en zijn gaan beleggen in aandelen en bitcoins met geld wat ze hebben geleend? Moeten deze studenten ook worden gecompenseerd?
  3. De huidige studenten noemen zichzelf ‘De pechgeneratie’. Is dat wel of niet terecht? Motiveer je mening.
  4. ‘Leenstelsel vergroot verschillen tussen studenten’. Wat wordt hiermee bedoeld?

Stelling: ‘Studenten uit het leenstelsel moeten volledig worden gecompenseerd’

  1. Eens of oneens? Motiveer je mening.

 

 

Extra info: Leenstelsel-studenten protesteren in Amsterdam, minister wil in gesprek

Extra info: Leenstelselstudenten protesteren tegen misgelopen 14.000 euro

Extra info: ‘Leenstelsel vergroot verschillen tussen studenten’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site