NU Actueel

De kindertoeslagenaffaire

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De kindertoeslagenaffaire

Rutte en de ministers zijn gestopt als regering van Nederland en dat heeft te maken met grote fouten die gemaakt zijn door de overheid. Daardoor hebben duizenden gezinnen jarenlang grote geldproblemen gehad.

Wat is er gebeurd? Veel gezinnen hadden jarenlang geld gekregen zodat ze de kinderopvang of naschoolse opvang konden betalen. Daar hadden ze recht op, maar opeens moesten ze al dat geld terugbetalen. Veel gezinnen kregen daardoor schulden en kwamen in grote geldproblemen. Er is een onderzoek geweest naar de gemaakte fouten. Twee weken lang zijn mensen van de overheid verhoord. Omdat de regering verantwoordelijk is voor de gemaakte fouten zijn ze gestopt. In de video vertelt Rafen zijn verhaal. Verder zie je een uitleg over de toeslagenaffaire en het onderzoek naar de gemaakte fouten.

Opdrachten:

  1. In de video is Rafen 14 jaar. Toen hij 5 jaar was zijn de problemen begonnen. In welk jaar was dat?
  2. Wat heeft Rafen al die tijd moeten missen?
  3. Op de website van de NOS zie je drie grafieken. Bekijk de eerste grafiek over het aantal kinderen in de opvang. Hoeveel kinderen gingen er in 2011 naar de buitenschoolse opvang? Hoeveel kinderen gingen er naar de dagopvang? Hoeveel kinderen gingen naar een gastouders?
  4. In de tweede grafiek kun je aflezen wat de gemiddelde kosten voor kinderopvang per gezin zijn. Je ziet een rood deel en een blauw deel. Het rode deel geeft aan hoeveel een gezin gemiddeld zelf moest betalen voor de kinderopvang. Hoeveel moesten de ouders gemiddeld zelf betalen in 2011?
  5. Wat zijn de totale kosten voor kinderopvang voor een gemiddeld gezin in 2011?
  6. Hoeveel betaalde de overheid gemiddeld per gezin in 2011?
  7. Hoeveel procent betaalde de overheid in 2011 gemiddeld voor de kosten van de kinderopvang voor een gezin?
  8. In de tekst staat dat de overheid in 2015 nog maar 62% van de kosten voor kinderopvang vergoedt. Ga na of dat klopt.
  9. Er zijn 26.000 gezinnen op dezelfde manier in de problemen gekomen. Deze ouders krijgen binnenkort € 30.000,-  voor het leed dat ze is aangedaan. Daarnaast krijgen ze de onkosten vergoed. Hoeveel moet de overheid in totaal betalen om het leed te verzachten?

Bronnen:  Jeugdjournaal (Regering stopt) Jeugdjournaal video Belastingdienst NOS

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?

Naar website