NU Actueel

De kindertoeslagenaffaire

 - NU Actueel Afbeelding bekijken

De kindertoeslagenaffaire

De regering is op 15 januari gevallen. Rutte en zijn ministers hebben hun ontslag aangeboden bij de koning en dat heeft te maken met grote fouten die gemaakt zijn door de overheid. Daardoor hebben duizenden gezinnen jarenlang grote geldproblemen gehad.

Wat is er gebeurd? Veel gezinnen hadden jarenlang geld gekregen zodat ze de kinderopvang of naschoolse opvang konden betalen. Daar hadden ze recht op, maar de overheid werd erg streng en verdacht veel gezinnen ten onrechte van fraude, daarom moesten ze al dat geld terug betalen. Veel gezinnen kregen daardoor schulden en kwamen in grote geldproblemen. Er is een onderzoek geweest naar de gemaakte fouten, daarvoor zijn twee weken lang mensen van de overheid verhoord. Omdat de regering verantwoordelijk is voor de gemaakte fouten zijn ze gestopt. In de video vertelt Rafen zijn verhaal en zie je een uitleg over de toeslagenaffaire en het onderzoek naar de gemaakte fouten.

Opdrachten:

  1. In de video is Rafen 14 jaar. Toen hij 5 jaar was zijn de problemen begonnen. In welk jaar was dat?
  2. Wat heeft Rafen al die tijd moeten missen?
  3. Op de website van de NOS zie je drie grafieken. Bekijk de eerste grafiek over het aantal kinderen in de opvang. Hoeveel kinderen gingen er in 2011 naar de buitenschoolse opvang? Hoeveel kinderen gingen er naar de dagopvang? Hoeveel kinderen gingen naar een gastouders?
  4. In de tweede grafiek kun je aflezen wat de gemiddelde kosten voor de kinderopvang per gezin zijn. Je ziet een rood deel en een blauw deel. Het rode deel geeft aan hoeveel een gezin gemiddeld zelf moest betalen voor de kinderopvang. Hoeveel moesten de ouders gemiddeld zelf betalen in 2011? Hoeveel betaalde de overheid gemiddeld per gezin?
  5. Hoeveel betaalde de overheid voor alle gezinnen in 2011?
  6. Hoeveel procent betaalde de overheid in 2011 gemiddeld voor de kosten van de kinderopvang voor een gezin?
  7. In de tekst staat dat de overheid in 2015 nog maar 62% van de kosten voor kinderopvang vergoedt. Ga na of dat klopt.
  8. De familie Grafenberg heeft van 2007 tot en met 2015 een vergoeding gekregen voor de kinderopvang. Helaas zijn zij ook slachtoffer en moesten zij alles ten onrechte terugbetalen. Hoeveel moesten zij terugbetalen? Ga uit van een gemiddeld gezin.
  9. Er zijn 26.000 gezinnen op dezelfde manier in de problemen gekomen. Deze ouders krijgen binnenkort € 30.000,-  voor het leed dat ze is aangedaan. Daarnaast krijgen ze de onkosten vergoed. Hoeveel moet de overheid in totaal betalen om het leed te verzachten?

Bronnen:  Jeugdjournaal (Regering stopt) Jeugdjournaal video Belastingdienst NOS

Wil je meer weten over Moderne Wiskunde?

Naar website