NU Actueel

De Corona-crisis versterkt de inkomensverschillen

 - NU Actueel Video bekijken

COVID-19, het virus maakt geen onderscheid tussen mensen op basis van ras, inkomen, politieke kleur of seksuele geaardheid, iedereen kan het krijgen. Of toch niet…? De statistieken wijzen uit dat, hoewel iedereen besmet kan raken, bepaalde groepen opvallend vaker besmet raken dan anderen. En dan zijn vooral de zwakste groepen de klos…

Opdrachten:

 1. Het filmpje laat zien op welke manieren bepaalde groepen harder worden getroffen door het Corona-virus dan andere groepen. Ga voor elke groep na op welke manier ze ‘de klos’ zijn:
  • lager opgeleiden
  • vrouwen
  • jongeren (20-30 jaar)
  • mensen met overgewicht
  • lage inkomensklassen
  • groepen met een migratie achtergrond
 2. Hebben de economische gevolgen van het Corona-virus volgens jou een nivellerend of denivellerend effect op de inkomensverschillen in Nederland? Leg uit.

Wil je meer weten over inkomensverdeling in Nederland?

CBS: De Nederlandse Parade van Pen

CBS: Rapport over de welvaart in Nederland in 2019

RTL-Z: Inkomensverdeling wordt steeds ongelijker in Nederland

 

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website