NU Actueel

De basisbeurs moet terug. En het sociale leenstelsel voor studenten moet worden afgeschaft vinden o.a. GroenLinks en de PvdA. Daar vallen nogal wat kanttekeningen bij te plaatsen.

 - NU Actueel Video bekijken

Opdrachten:
1. Wat verstaan we onder het sociale leenstelsel?
2. Waarom zijn de PvdA en GroenLinks als bedenkers van het sociale leenstelsel nu opeens voor afschaffing van deze vorm van studiefinanciering?
3. Leg uit hoe de studiefinanciering voor 2015 was geregeld?
4. Wat is het verschil tussen nivelleren en denivelleren?
5. Wat zijn de verschillen in uurloon van een voltijd werkende schoolverlater met een MBO niveau 2 opleiding en een HBO / WO opleiding na 5 jaar?
6. Wat wordt bedoeld met de opmerking dat het sociale leenstelstel de doorstroom naar hoger onderwijs niet heeft beperkt?
7. Hoe zijn de huidige voorwaarden geregeld bij het terug betalen je studieschuld? 3x

Eigen mening:
Stelling: ‘De basisbeurs voor studenten moet weer worden ingevoerd’.
Ben je het hier mee eens of oneens en motiveer je antwoord.

Extra instagram-info: Minister: Laten we eerst het huidige leenstelsel evalueren
Extra info: Politieke steun leenstelsel op dieptepunt, ‘maar wéér omgooien onverstandig’

 

Wil je meer weten over NU Burgerschap?

Ga naar de site