NU Actueel

Dan ga je toch gewoon verhuizen?

  • 16 mei 2017
  • Niveau: Havo/vwo onderbouw
  • Bron: NRC

Bekijk bovenstaande grafieken.

Twee grafieken over de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie in Nederland. Wat voor conclusies kunnen hieruit worden getrokken? En zijn er oplossingen?

Opdrachten

Je kunt de volgende vragen gebruiken als uitgangspunt voor een plenaire bespreking.

  1. Wat wordt er bedoeld met de begrippen krimpregio en arbeidsparticipatie? En wat voor kenmerken heeft een krimpregio zoal?
  2. Welk verband is er tussen de linker en rechter grafiek?
  3. Kun je de lage arbeidsparticipatie in krimpregio’s verklaren? En Zuid Holland is zeker geen krimpregio, maar heeft toch een lage arbeidsparticipatie. Wat kan hier voor de reden zijn?
  4. Hoe zou je het probleem van een lage arbeidsparticipatie in krimpregio’s kunnen aanpakken?

Wil je meer weten over onze economiemethode Pincode?

Naar website