NU Actueel

Coronavirus verspreidt zich over de wereld en Nederland

  • 22 maart 2020
  • Niveau: Havo/vwo bovenbouw/Tweede Fase
  • Bron: ArcGIS
 - NU Actueel Video bekijken

De laatste twee weken verspreidt het coronavirus zich rap over de wereld. Na de uitbraak in Wuhan verplaatste het virus zich eerst naar de omliggende landen, in Azië. In heel februari had het virus zich al in 61 landen verspreid. Op 19 maart stond de teller al op 155 landen. Ook in Zuid-Amerika en Afrika slaat het virus nu toe.

Opdrachten

1 Ga naar de website van ESRI Nederland over het coronavirus.
a Bekijk de afbeelding hierboven. Wat is de huidige stand van zaken als je deze vergelijkt met dag 23 na de uitbraak van het coronavirus? Welke conclusies kun je trekken?
b Onder ‘Corona in Nederland‘ staat naast het woord ‘Totalen’ ook ‘Grafiek’. Klik hierop. Welke drie zaken worden in beeld gebracht?
c Welke conclusie kun je trekken als je de lijnen van de grafiek met elkaar vergelijkt?

2 Scrol naar beneden en klik op de link ‘Meer apps’ of klik hier.
Je ziet nu de volgende kaarten:

Klik op de laatste kaart ‘Verspreiding coronavirus door de tijd’ of klik hier.
a In welke vier provincies waren er op 2 maart al corona besmettingen?
b Welk deel  van Nederland had op 19 maart nog geen besmettingen? Leg uit hoe dit komt en gebruik in je antwoord het begrip relatieve afstand.
c Vergelijk de huidige situatie met de kaart ‘Nederland – Bevolkingsdichtheid‘ uit de GB of KB. Welk verband kun je waarnemen? Beantwoord met een ‘hoe-hoe-zin.
d Mensen moeten nu van de overheid minimaal anderhalve meter afstand van elkaar houden om verdere besmetting te voorkomen. De meeste besmettingen waren op 20 maart in Brabant. Leg uit waarom juist in Brabant het coronavirus de meeste slachtoffers eist.

3 Klik op kaart ‘Coronavirus in Nederland verloop per gemeente’ of klik hier.
a Klik op de kaart van jouw gemeente. Hoeveel mensen zijn er in jouw gemeente besmet?
b Welke gemeente heeft de meeste en welke de minste besmettingen?

Figuur 1

c Er wordt wel eens gezegd dat de grootte van de gemeente invloed heeft op de verspreiding en het voorkomen van het coronavirus. Onderzoek deze uitspraak aan de hand van figuur 1 over de gemeenten Amsterdam, Schiermonnikoog, Westervoort en Den Haag en Súdwest-Fryslân. Welke conclusies kun je trekken?

4 Klik op kaart ‘COVID-19 Fylogenie & Stam Link Map & Grafieken‘ of klik hier.
a Zet een vinkje voor Nederland en bekijk de ‘Radial Diagram’. Uit welk land komen vooral de besmettingen in Nederland?
b Leg uit hoe de inwoner van Zeewolde besmet is geraakt.
c Zet ook een vinkje voor China. Bekijk de kaart “COVID-19 Phylogeny & Strain Connections’. Klik op de drie zwarte lijnen die vanuit China naar Nederland lopen. Welke provincies in Nederland zijn vanuit China door het coronavirus besmet?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in 4 HAVO en 4 VWO hoofdstuk 1 Wereld.