NU Actueel

Verspreiding coronavirus zichtbaar in rioolwater

 - NU Actueel Video bekijken

In Nederland komt al het water dat wij gebruiken, samen met onder andere regenwater in het riool terecht. Voordat dit rioolwater wordt geloosd in oppervlaktewater, wordt het eerst gezuiverd. In Nederland staan ruim 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties. In zo’n rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt het water niet alleen gezuiverd, het rioolwater wordt ook onderzocht. Bijvoorbeeld op de hoeveelheid coronavirusdeeltjes.
Bekijk het filmpje op deze website.

Opdrachten

  1. Hoe komt het coronavirus in het riool terecht?
  2. Naar welke andere virussen en bacteriën doet het RIVM onderzoek in rioolwater?

Het RIVM meet hoeveel virusdeeltjes in het rioolwater aanwezig zijn.

  1. Leg uit waarom dit van belang is.

Op deze website worden de resultaten van het rioolwateronderzoek gepubliceerd. Bekijk de kaart van Nederland.

  1. Hoeveel virusdeeltjes zijn de afgelopen week gevonden in jouw veiligheidsregio? Noteer je antwoord in machten van 10 (wetenschappelijke notatie), één decimaal nauwkeurig.

Het rioolwater dat onderzocht wordt, bevat soms veel en soms weinig regenwater. Het regent tenslotte niet elke dag evenveel.

  1. Hoe zorgt het RIVM ervoor dat regenwater niet van invloed is op het resultaat?

Op de website over rioolwateronderzoek staat dat er nog veel meer kan worden onderzocht aan afvalwater. Bijvoorbeeld medicijnresten, microplastics, hormonen, drugs etc.

  1. Welke taak heeft een laborant bij dit onderzoek? En welke taak heeft een analist?

Wil je meer weten over onze scheikunde methodes?
Naar website Chemie
Naar website Chemie Overal

Bron: RIVM