NU Actueel

Coronavirus, een onzichtbare vijand!

  • 22 maart 2020
  • Niveau: Vmbo bovenbouw
  • Bron: ArcGIS
 - NU Actueel Video bekijken

 

De laatste twee weken verspreidt het coronavirus zich rap over de wereld. Na de uitbraak in Wuhan verplaatste het virus zich eerst naar de omliggende landenArc in Azië. In heel februari had het virus zich al in 61 landen verspreid. Op 19 maart stond de teller al op 155 landen. Ook in Zuid-Amerika en Afrika slaat het virus nu toe.

Opdrachten

1 Ga naar de website van ESRI Nederland over het coronavirus.
a Bekijk de afbeelding hierboven. Wat is de huidige stand van zaken als je deze vergelijkt met dag 23 na de uitbraak van het coronavirus? Welke conclusies kun je trekken?
b Onder ‘Corona in Nederland‘ staat naast het woord ‘Totalen’ ook ‘Grafiek’. Klik hierop. Welke drie zaken worden in beeld gebracht?
c Welke conclusie kun je trekken als je de lijnen van de grafiek met elkaar vergelijkt?

2 Scrol naar beneden en klik op de link ‘Meer apps’ of klik hier. Je ziet nu de volgende kaarten:

Klik op de laatste kaart ‘Verspreiding coronavirus door de tijd’ of klik hier.
a In welke vier provincies waren er op 2 maart al corona besmettingen?
b Welk deel  van Nederland had op 19 maart nog geen besmettingen? Leg uit hoe dit komt en gebruik in je antwoord het begrip relatieve afstand.
c Hoe is de situatie op de moment?
d Vergelijk de huidige situatie met de kaart ‘Nederland – Bevolkingsdichtheid‘ uit de GB of KB. Welk verband kun je waarnemen? Beantwoord met een ‘hoe-hoe-zin’.

3 Klik op kaart ‘Coronavirus in Nederland verloop per gemeente’ of klik hier.
a Klik op de kaart van jouw gemeente. Hoeveel mensen zijn er in jouw gemeente besmet?
b Welke gemeente heeft de meeste en welke de minste besmettingen?
c Hoeveel mensen zijn er nu totaal aan het virus overleden?

Figuur 1

d Er wordt wel eens gezegd dat de grootte van de gemeente invloed heeft op de verspreiding en het voorkomen van het coronavirus. Onderzoek deze uitspraak aan de hand van figuur 1 over de gemeenten Amsterdam, Schiermonnikoog, Westervoort en Den Haag en Súdwest-Fryslân. Welke conclusies kun je trekken?

Wil je meer weten over onze aardrijkskundemethode buiteNLand?

Naar website

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in deel 4, hoofdstuk 2 Bevolking.